Parlamentní otázky
PDF 45kWORD 18k
11. února 2019
O-000014/2019

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000014/2019

Radě

článek 128 jednacího řádu

Claude Moraes

za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci


  Předmět: Situace v oblasti právního státu a boje proti korupci v EU, konkrétně na Maltě a na Slovensku

Evropská unie a její členské státy mají povinnost dodržovat právní stát, demokracii, lidská práva a základní svobody a řídit se hodnotami a zásadami zakotvenými ve Smlouvách EU a v mezinárodních nástrojích v oblasti lidských práv. V nedávné době došlo k vraždám investigativních novinářů, které otřásly evropským veřejným míněním a vyvolaly mezi novináři v EU velké obavy. V červnu 2018 proto vznikla v rámci působnosti Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) pracovní skupina s obecným mandátem monitorovat situaci v oblasti právního státu a boje proti korupci v EU a zkoumat konkrétní situace, zejména na Maltě a na Slovensku (Rule of Law Monitoring Group, ROLMG). Pracovní skupina v průběhu své činnosti odhalila několik obecných nedostatků, které mohou oslabovat právní stát, dělbu moci a nezávislost soudnictví v některých členských státech.

Parlament se proto táže Rady, jaké kroky a v jakém časovém rozmezí by mohla učinit, pokud jde o následující prvky:

 Jakým způsobem Rada změní „dialog o právním státě“, aby se místo pouhé diskuse o obecných principech stal účinným nástrojem řešení konkrétních problémů právního státu v jednotlivých členských státech, a to včetně sledování situace po přijetí rozhodnutí na základě článku 7?

 Jaká opatření přijaly členské státy s ohledem na protikorupční prvky ve zprávách a doporučeních pro jednotlivé země vypracovávané v rámci evropského semestru?

 Jaké závěry přijme Rada na základě zprávy Komise o režimech občanství a pobytu pro investory v EU?

Předložení: 11.2.2019

Postoupení: 12.2.2019

Platné do: 5.3.2019

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 13. února 2019Právní upozornění