Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 42kWORD 19k
11. februar 2019
O-000014/2019

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000014/2019

til Rådet

jf. forretningsordenens artikel 128

Claude Moraes

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender


  Om: Retsstatsprincippet og bekæmpelse af korruption i EU, navnlig i Malta og Slovakiet

Respekten for retsstatsprincippet, demokratiet, menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt de værdier og principper, som er forankret i EU's traktater og internationale menneskerettighedsinstrumenter, er forpligtelser, der påhviler EU og dets medlemsstater. De seneste mord på undersøgende journalister har chokeret den offentlige opinion i Europa og har haft en afdæmpende virkning på journalister i EU. I denne forbindelse blev der inden for rammerne af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE) i juni 2018 nedsat en gruppe til overvågning af retsstatsprincippet (ROLMG) med et generelt mandat til at overvåge situationen med hensyn til retsstatsprincippet og bekæmpelsen af korruption i EU og til at tage hånd om specifikke situationer, navnlig i Malta og Slovakiet. I forbindelse med sine aktiviteter har ROLMG udpeget en række tværgående mangler, som risikerer at svække retsstaten, magtens tredeling og retsvæsenets uafhængighed i visse medlemsstater.

I den forbindelse ønsker Parlamentet at spørge Rådet, hvilke foranstaltninger det overvejer, og hvad tidsrammen for dem ville være med hensyn til følgende:

 Hvorledes agter Rådet at ændre "retsstatsdialogen" fra en generel drøftelse om principper til et effektivt redskab til at håndtere specifikke og konkrete retsstatsspørgsmål i de enkelte medlemsstater, herunder opfølgning på artikel 7-afgørelser?

 På hvilken måde har medlemsstaterne fulgt op på de korruptionsbekæmpende elementer inden for rammerne af landerapporterne og henstillingerne i det europæiske semester?

 Hvilke konklusioner vil Rådet drage af Kommissionens rapport "Investor Citizenship and Residence Schemes in the EU" (Ordninger for tildeling af statsborgerskab og opholdsret til investorer i Den Europæiske Union)?

Indgivet: 11.2.2019

Videresendt: 12.2.2019

Besvarelsesfrist: 5.3.2019

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 13. februar 2019Juridisk meddelelse