Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 37kWORD 19k
11. helmikuuta 2019
O-000014/2019

Suullisesti vastattava kysymys O-000014/2019

neuvostolle

työjärjestyksen 128 artikla

Claude Moraes

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta


  Aihe: Oikeusvaltioperiaatteen ja korruption torjunnan tilanne EU:ssa ja erityisesti Maltassa ja Slovakiassa

Oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen, demokratia, ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä EU:n perussopimuksissa ja kansainvälisissä ihmisoikeusvälineissä vahvistetut arvot ja periaatteet ovat unionille ja sen jäsenvaltioille kuuluvia velvoitteita. Viimeaikaiset tutkivien journalistien murhat ovat järkyttäneet eurooppalaista yleistä mielipidettä ja niillä on ollut hyytävä vaikutus toimittajiin EU:ssa. Tässä yhteydessä ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan vastuualueen puitteissa perustettiin kesäkuussa 2018 oikeusvaltioperiaatteiden seurantaryhmä, jonka yleisenä tehtävänä on seurata oikeusvaltioperiaatteen ja korruption torjunnan tilannetta EU:ssa ja käsitellä erityisiä tilanteita, erityisesti Maltassa ja Slovakiassa. Seurantaryhmä on toimintansa aikana havainnut useita läpileikkaavia puutteita, jotka ovat vaarassa heikentää oikeusvaltioperiaatetta, toimivallanjakoa ja oikeuslaitoksen riippumattomuutta joissakin jäsenvaltioissa.

Tässä yhteydessä parlamentti kysyy neuvostolta, mitä toimia se voisi harkita, ja missä aikataulussa, ottaen huomioon seuraavat seikat:

 millä tavoin neuvosto aikoo muuttaa oikeusvaltioperiaatetta koskevan vuoropuhelun yleisestä periaatekeskustelusta todelliseksi välineeksi, jolla voidaan puuttua yksittäisten jäsenvaltioiden erityisiin ja konkreettisiin oikeusvaltioperiaatetta koskeviin huolenaiheisiin, 7 artiklan mukaisten päätösten seuranta mukaan luettuna

 millaisiin jatkotoimiin jäsenvaltiot ovat ryhtyneet eurooppalaisen ohjausjakson maakohtaisten raporttien ja suositusten korruption torjuntaa koskevien seikkojen osalta

 mitä johtopäätöksiä neuvosto aikoo tehdä komission kertomuksen ”sijoittajien kansalaisuus- ja oleskeluoikeusjärjestelyistä EU:ssa” perusteella?

Jätetty: 11.2.2019

Välitetty: 12.2.2019

Määräaika: 5.3.2019

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 13. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus