Parlamentarna pitanja
PDF 43kWORD 18k
11. veljače 2019.
O-000014/2019

Pitanje za usmeni odgovor O-000014/2019

 upućena Vijeću

članak 128

Claude Moraes

u ime Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove


  Predmet: Stanje u pogledu vladavine prava i borbe protiv korupcije u EU-u, posebno na Malti i u Slovačkoj

Poštovanje vladavine prava, demokracije, ljudskih prava i temeljnih sloboda te vrijednosti i načela utvrđenih u Ugovorima EU-a i međunarodnim pravnim instrumentima o ljudskim pravima obveze su kojih se Unija i njezine države članice moraju pridržavati. Nedavna ubojstva istraživačkih novinara potresla su europsko javno mnijenje i negativno odjeknula u novinarskoj zajednici EU-a. U tom kontekstu, u nadležnosti Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE), Skupina za praćenje vladavine prava osnovana je u lipnju 2018. s općim mandatom za praćenje stanja u pogledu vladavine prava i borbe protiv korupcije unutar EU-a te za rješavanje konkretnih situacija, posebno na Malti i u Slovačkoj. U okviru svoje aktivnosti, Skupina za praćenje vladavine prava utvrdila je nekoliko međusektorskih nedostataka koji bi u nekim državama članicama mogli utjecati na oslabljenje vladavine prava, diobu vlasti i neovisnost sudstva.

U tom bi kontekstu Parlament upitao Vijeće koje će korake razmotriti i u kojem vremenskom roku u vezi s:

 načinom na koji će Vijeće pretvoriti „dijalog o vladavini prava” iz opće rasprave o načelima u učinkovit instrument za rješavanje specifičnih i konkretnih pitanja o vladavini prava u pojedinim državama članicama, uključujući daljnje postupanje u vezi s odlukama iz članka 7.?

 daljnjim koracima koje su države članice poduzele u vezi s antikorupcijskim elementima u izvješćima i preporukama po zemljama u okviru europskog semestra?

 Koje zaključke će Vijeće izvući iz izvješća Komisije o programima za dodjelu državljanstva i prava boravka ulagačima u Europskoj uniji?

Podneseno: 11.2.2019

Proslijeđeno: 12.2.2019

Rok za odgovor: 5.3.2019

Izvorni jezik pitanja: EN
Posljednje ažuriranje: 13. veljače 2019.Pravna napomena