Parlementaire vragen
PDF 41kWORD 19k
11 februari 2019
O-000014/2019

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000014/2019

aan de Raad

Artikel 128 van het Reglement

Claude Moraes

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken


  Betreft: Stand van zaken ten aanzien van de rechtsstaat en de strijd tegen corruptie binnen de EU, in het bijzonder in Malta en Slowakije

De eerbiediging van de rechtstaat, de democratie, de mensenrechten en de fundamentele vrijheden en de in de EU-Verdragen en internationale mensenrechteninstrumenten vervatte waarden en beginselen zijn verplichtingen waaraan de Unie en haar lidstaten moeten voldoen. De recente moorden op onderzoeksjournalisten hebben een schokgolf door de Europese publieke opinie doen gaan en een afschrikeffect gehad op de journalisten in de EU. In dit verband heeft de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) in juni 2018 een werkgroep voor toezicht op de rechtsstaat in het leven geroepen, met een algemeen mandaat om toezicht te houden op de stand van zaken ten aanzien van de rechtsstaat en de strijd tegen corruptie binnen de EU, en om specifieke probleemgevallen aan te pakken, in het bijzonder in Malta en Slowakije. In het kader van haar werkzaamheden heeft de werkgroep diverse transversale tekortkomingen in kaart gebracht die de verzwakking van de rechtsstaat, de scheiding der machten en de onafhankelijkheid van het gerechtelijk apparaat in bepaalde lidstaten in de hand zouden kunnen werken.

Dientengevolge zou het Parlement graag willen weten welke mogelijke maatregelen de Raad zou overwegen – en binnen welk tijdsbestek deze maatregelen zouden worden uitgevoerd – als het gaat om het volgende:

 Hoe denkt de Raad de dialoog over de rechtsstaat om te vormen van een algemeen debat over beginselen tot een doeltreffend instrument om specifieke en concrete punten van zorg in afzonderlijke lidstaten aan te pakken, met inbegrip van de follow-up van besluiten uit hoofde van artikel 7?

 Op welke manier hebben de lidstaten gevolg gegeven aan de in het kader van het Europees Semester uitgebrachte aanbevelingen en de in de landenverslagen van het Europees Semester vervatte opmerkingen op het gebied van corruptiebestrijding?

 Welke conclusies trekt de Raad uit het verslag van de Commissie over burgerschaps- en verblijfsregelingen voor investeerders in de Europese Unie?

Ingediend: 11.2.2019

Doorgezonden: 12.2.2019

Uiterste datum beantwoording: 5.3.2019

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 13 februari 2019Juridische mededeling