Întrebări parlamentare
PDF 42kWORD 19k
11 februarie 2019
O-000014/2019

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000014/2019

adresată Consiliului

Articolul 128 din Regulamentul de procedură

Claude Moraes

în numele Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne


  Subiect: Situația statului de drept și lupta împotriva corupției în UE, în special în Malta și Slovacia

Respectarea statului de drept, a democrației, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și a valorilor și principiilor înscrise în tratatele UE și în instrumentele internaționale privind drepturile omului reprezintă obligații care incumbă Uniunii și statelor sale membre. Asasinarea recentă a unor jurnaliști de investigație a șocat opinia publică europeană, înfiorând presa din UE. În acest context, în limitele mandatului Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE), în iunie 2018 a fost instituit un Grup de monitorizare a statului de drept cu un mandat general de supraveghere a situației statului de drept și a combaterii corupției în UE, precum și de tratare a unor situații specifice, în special în Malta și Slovacia. În cursul activității sale, acest grup de lucru a identificat o serie de deficiențe transversale care riscă să slăbească statul de drept, separarea puterilor în stat și independența sistemului judiciar în unele state membre.

În consecință, Parlamentul ar dori să întrebe Consiliul ce măsuri ar putea lua în considerare și în ce interval de timp, în legătură cu următoarele aspecte:

 Cum va schimba Consiliul dialogul privind statul de drept, de la o dezbatere generală cu privire la principii, la un instrument eficient de abordare a preocupărilor specifice și concrete în ceea ce privește statul de drept în fiecare stat membru, inclusiv în ceea ce privește măsurile luate ca urmare a deciziilor luate în temeiul articolul 7?

 Ce măsuri au luat statele membre cu privire la observațiile anticorupție din rapoartele de țară emise în cadrul semestrului european și din recomandările specifice fiecărei țări?

 Ce concluzii va trage Consiliul din raportul Comisiei intitulat „Dobândirea cetățeniei prin investiție și programele de obținere a dreptului de ședere în Uniunea Europeană”?

Depunere: 11.2.2019

Trimisă: 12.2.2019

Termen pentru răspuns: 5.3.2019

Limba originală a întrebării: EN
Ultima actualizare: 13 februarie 2019Notă juridică