Parlamentarna vprašanja
PDF 42kWORD 17k
11. februar 2019
O-000014/2019

Vprašanje za ustni odgovor O-000014/2019

za Svet

Člen 128 poslovnika

Claude Moraes

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve


  Zadeva: Stanje na področju spoštovanja načela pravne države in boja proti korupciji v EU, zlasti na Malti in Slovaškem

Spoštovanje načela pravne države, demokracije, človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter vrednote in načela, določena v pogodbah EU in mednarodnih instrumentih s področja človekovih pravic, so za Unijo in države članice obveze. Nedavni umori preiskovalnih novinarjev so pretresli evropsko javnost in prestrašili novinarje v EU. V zvezi s tem je bila junija 2018 v okviru pristojnosti Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE) ustanovljena skupina za spremljanje pravne države (ROLMG), katere glavna naloga je spremljati razmere na področju spoštovanja načela pravne države in boja proti korupciji v EU ter obravnavati posebne primere, zlasti na Malti in Slovaškem. V okviru svoje dejavnosti je ROLMG ugotovila več medsektorskih pomanjkljivosti, ki v nekaterih državah članicah ogrožajo spoštovanje načel pravne države, delitve oblasti in neodvisnosti sodstva.

Zato bi rad Parlament vprašal Svet, katere ukrepe bi lahko obravnaval in kakšen bi bil časovni okvir za njihovo obravnavo, kar zadeva naslednja vprašanja:

 Kako bo Svet spremenil „dialog o pravni državi“ iz splošne razprave o načelih v učinkovito orodje za obravnavo konkretnih pomislekov glede spoštovanja načela pravne države v posameznih državah članicah, vključno s spremljanjem odločitev v skladu s členom 7?

 Katere ukrepe so države članice sprejele kot odziv na protikorupcijske elemente v poročilih in priporočilih za posamezne države v okviru evropskega semestra?

 Katere sklepe bo Svet sprejel na podlagi poročila Komisije o shemah državljanstva in prebivanja za vlagatelje v EU?

Vloženo: 11.2.2019

Posredovano: 12.2.2019

Rok za odgovor: 5.3.2019

Izvirni jezik vprašanja: EN
Zadnja posodobitev: 13. februar 2019Pravno obvestilo