Postup : 2018/2965(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000015/2019

Předložené texty :

O-000015/2019 (B8-0017/2019)

Rozpravy :

PV 25/03/2019 - 14
CRE 25/03/2019 - 14

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 47kWORD 19k
11. února 2019
O-000015/2019

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000015/2019

Komisi

článek 128 jednacího řádu

Claude Moraes

za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci


  Předmět: Situace v oblasti právního státu a boje proti korupci v EU, konkrétně na Maltě a na Slovensku

 Odpověď na plenárním zasedání 

Evropská unie a její členské státy mají povinnost dodržovat právní stát, demokracii, lidská práva a základní svobody a řídit se hodnotami a zásadami zakotvenými ve Smlouvách EU a v mezinárodních nástrojích v oblasti lidských práv. V nedávné době došlo k vraždám investigativních novinářů, které otřásly evropským veřejným míněním a vyvolaly mezi novináři v EU velké obavy. V červnu 2018 proto vznikla v rámci působnosti Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) pracovní skupina s obecným mandátem monitorovat situaci v oblasti právního státu a boje proti korupci v EU a zkoumat konkrétní situace, zejména na Maltě a na Slovensku (Rule of Law Monitoring Group, ROLMG). Pracovní skupina v průběhu své činnosti odhalila několik obecných nedostatků, které mohou oslabovat právní stát, dělbu moci a nezávislost soudnictví v některých členských státech.

Parlament se proto táže Komise, jaké kroky a v jakém časovém rozmezí by mohla učinit, pokud jde o:

 sledování situace v členských státech ve vztahu k porušování demokracie, právního státu a základních práv, zejména s ohledem na dělbu moci, nezávislosti soudnictví, boj proti korupci, bezpečnost novinářů a svobodu sdělovacích prostředků a dopad, jaký mají programy „zlatých víz“ a investorské programy na získávání občanství EU;

 možnost agentur EU aktivněji se podílet na vyšetřováních v členských státech, např. iniciovat zřizování společných vyšetřovacích týmů;

 předložení návrhu komplexního mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva s přihlédnutím k usnesením Parlamentu ze dne 25. října 2016[1] a ze dne 14. listopadu 2018[2]?

Předložení: 11.2.2019

Postoupení: 13.2.2019

Platné do: 20.2.2019

[1]  Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2016 obsahující doporučení Komisi o vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva – Úř. věst. C 215, 19.06.2018, s. 162.

[2]  Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. listopadu 2018 o potřebě komplexního mechanismu EU na ochranu demokracie, právního státu a základních práv, přijaté texty P8_TA(2018)0456.

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 13. února 2019Právní upozornění