Procedure : 2018/2965(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000015/2019

Indgivne tekster :

O-000015/2019 (B8-0017/2019)

Forhandlinger :

PV 25/03/2019 - 14
CRE 25/03/2019 - 14

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 45kWORD 21k
11. februar 2019
O-000015/2019

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000015/2019

til Kommissionen

jf. forretningsordenens artikel 128

Claude Moraes

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender


  Om: Retsstatsprincippet og bekæmpelse af korruption i EU, navnlig i Malta og Slovakiet

 Besvarelse på plenarmøde 

Respekten for retsstatsprincippet, demokratiet, menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt de værdier og principper, som er forankret i EU's traktater og internationale menneskerettighedsinstrumenter, er forpligtelser, der påhviler EU og dets medlemsstater. De seneste mord på undersøgende journalister har chokeret den offentlige opinion i Europa og har haft en afdæmpende virkning på journalister i EU. I denne forbindelse blev der inden for rammerne af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE) i juni 2018 nedsat en gruppe til overvågning af retsstatsprincippet (ROLMG) med et generelt mandat til at overvåge situationen med hensyn til retsstatsprincippet og bekæmpelsen af korruption i EU og til at tage hånd om specifikke situationer, navnlig i Malta og Slovakiet. I forbindelse med sine aktiviteter har ROLMG udpeget en række tværgående mangler, som risikerer at svække retsstaten, magtens tredeling og retsvæsenets uafhængighed i visse medlemsstater.

I den forbindelse ønsker Parlamentet at spørge Kommissionen, hvilke foranstaltninger den overvejer, og hvad tidsrammen for dem ville være med hensyn til:

 at overvåge situationen i medlemsstaterne vedrørende krænkelser af demokratiet, retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder, navnlig hvad angår magtens tredeling, retsvæsenets uafhængighed, bekæmpelse af korruption, journalisters sikkerhed og mediefrihed, samt virkningen af ordninger vedrørende "gyldne visa"/"investorprogrammer" for erhvervelse af EU-borgerskab

 at give EU-agenturerne mulighed for at deltage mere proaktivt i undersøgelser i medlemsstaterne, f.eks. ved proaktivt at være i stand til at indlede oprettelsen af fælles efterforskningshold

 at fremsætte et forslag, når tiden er inde, til en omfattende EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder under hensyntagen til Parlamentets beslutninger af 25. oktober 2016[1] og 14. november 2018[2].

Indgivet: 11.2.2019

Videresendt: 13.2.2019

Besvarelsesfrist: 20.2.2019

[1]  Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2016 med henstillinger til Kommissionen om oprettelse af en EUmekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder (EUT C 215 af 19.6.2018, s. 162).

[2]  Europa-Parlamentets beslutning af 14. november 2018 om behovet for en omfattende EU-mekanisme til beskyttelse af demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder (Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0456).

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 13. februar 2019Juridisk meddelelse