Menettely : 2018/2965(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000015/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000015/2019 (B8-0017/2019)

Keskustelut :

PV 25/03/2019 - 14
CRE 25/03/2019 - 14

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 38kWORD 19k
11. helmikuuta 2019
O-000015/2019

Suullisesti vastattava kysymys O-000015/2019

komissiolle

työjärjestyksen 128 artikla

Claude Moraes

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta


  Aihe: Oikeusvaltioperiaatteen ja korruption torjunnan tilanne EU:ssa ja erityisesti Maltassa ja Slovakiassa

 Täysistunnossa annettu vastaus 

Oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen, demokratia, ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä EU:n perussopimuksissa ja kansainvälisissä ihmisoikeusvälineissä vahvistetut arvot ja periaatteet ovat unionille ja sen jäsenvaltioille kuuluvia velvoitteita. Viimeaikaiset tutkivien journalistien murhat ovat järkyttäneet eurooppalaista yleistä mielipidettä ja niillä on ollut hyytävä vaikutus toimittajiin EU:ssa. Tässä yhteydessä ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan vastuualueen puitteissa perustettiin kesäkuussa 2018 oikeusvaltioperiaatteiden seurantaryhmä, jonka yleisenä tehtävänä on seurata oikeusvaltioperiaatteen ja korruption torjunnan tilannetta EU:ssa ja käsitellä erityisiä tilanteita, erityisesti Maltassa ja Slovakiassa. Seurantaryhmä on toimintansa aikana havainnut useita läpileikkaavia puutteita, jotka ovat vaarassa heikentää oikeusvaltioperiaatetta, toimivallanjakoa ja oikeuslaitoksen riippumattomuutta joissakin jäsenvaltioissa.

Tässä yhteydessä parlamentti kysyy komissiolta, mitä toimia se voisi harkita, ja missä aikataulussa, ottaen huomioon seuraavat seikat:

 jäsenvaltioiden tilanteen seuraaminen, kun kyse on demokratian, oikeusvaltioperiaatteen ja perusoikeuksien rikkomisesta, sekä erityisesti toimivallanjaosta, oikeuslaitoksen riippumattomuudesta, korruption torjunnasta, toimittajien turvallisuudesta ja tiedotusvälineiden vapaudesta sekä ”kultaisten viisumien”/”sijoittajaviisumiohjelmien” vaikutuksesta EU:n kansalaisuuden saantiin

 sen mahdollistaminen, että EU:n virastot voivat osallistua aktiivisemmin tutkintoihin jäsenvaltioissa ja muun muassa toimia aloitteellisemmin yhteisten tutkintaryhmien perustamisessa

 kattavaa EU-mekanismia koskevan ehdotuksen tekeminen demokratian, oikeusvaltion ja perusoikeuksien suojelemiseksi ottaen huomioon parlamentin 25. lokakuuta 2016[1] ja 14. marraskuuta 2018 antamat päätöslauselmat[2]?

Jätetty: 11.2.2019

Välitetty: 13.2.2019

Määräaika: 20.2.2019

[1]  Euroopan parlamentin päätöslauselma 25. lokakuuta 2016 suosituksista komissiolle demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan EU:n järjestelmän perustamisesta (EUVL C 215, 19.6.2018, s. 162).

[2]  Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. marraskuuta 2018 kattavan EU-mekanismin tarpeesta demokratian, oikeusvaltion ja perusoikeuksien suojelemiseksi, Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0456.

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 13. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus