Procedūra : 2018/2965(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : O-000015/2019

Pateikti tekstai :

O-000015/2019 (B8-0017/2019)

Debatai :

PV 25/03/2019 - 14
CRE 25/03/2019 - 14

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Parlamentiniai klausimai
PDF 45kWORD 19k
2019 m. vasario 11 d.
O-000015/2019

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000015/2019

Komisijai

Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis

Claude Moraes

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vadu


  Tema: Teisinės valstybės ir kovos su korupcija ES, ypač Maltoje ir Slovakijoje, padėtis

 Atsakymas plenariniame posėdyje 

Sąjunga ir jos valstybės narės privalo paisyti teisinės valstybės principo, demokratijos, žmogaus teisių, pagrindinių laisvių ir ES Sutartyse ir tarptautiniuose žmogaus teisių aktuose įtvirtintų vertybių ir principų. Neseniai įvykdyti tiriamosios žurnalistikos atstovų nužudymai sukrėtė Europos visuomenę ir turėjo atgrasomąjį poveikį žurnalistams Europos Sąjungoje. Todėl Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų (LIBE) komitete 2018 m. birželio mėn. buvo įsteigta  Teisinės valstybės principų laikymosi stebėsenos grupė (ROLMG), kuriai suteikti bendri įgaliojimai stebėti teisinės valstybės ir kovos su korupcija ES padėtį ir spręsti konkrečius atvejus, ypač Maltoje ir Slovakijoje. Vykdydama veiklą, ROLMG nustatė kelis kompleksinius trūkumus, dėl kurių kai kuriose valstybėse narėse gali susilpnėti teisinė valstybė, valdžių padalijimas ir teisminių institucijų nepriklausomumas.

Todėl Parlamentas norėtų paklausti Komisijos, kokių veiksmų ir kada ji ketina imtis dėl šių aspektų:

 padėties valstybėse narėse, susijusios su demokratijos, teisinės valstybės principo ir pagrindinių teisių pažeidimais, stebėsenos, visų pirma turint mintyje valdžių padalijimą, teismų nepriklausomumą, kovą su korupcija, žurnalistų saugumą ir žiniasklaidos laisvę, taip pat vadinamųjų auksinių vizų ar investuotojų programų poveikį ES pilietybės įgijimui;

 galimybių ES agentūroms aktyviau dalyvauti atliekant tyrimus valstybėse narėse, pvz., aktyviai inicijuoti jungtinių tyrimų grupių sudarymą;

 pasiūlymo dėl visapusiško ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmo pateikimo reikiamu metu, atsižvelgiant į 2016 m. spalio 25 d.[1] ir 2018 m. lapkričio 14 d.[2] Parlamento rezoliucijas?

Pateikta: 11.2.2019

Perduota: 13.2.2019

Atsakyti iki: 20.2.2019

[1]  2016 m. spalio 25 d. Europos Parlamento rezoliucija su rekomendacijomis Komisijai dėl ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmo sukūrimo (OL C 215, 2018 6 19, p. 162).

[2]  2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl poreikio sukurti visapusišką ES mechanizmą, skirtą demokratijai, teisinei valstybei ir pagrindinėms teisėms apsaugoti (Priimti tekstai,  P8_TA(2018)0456).

Klausimo originalo kalba: EN
Atnaujinta: 2019 m. vasario 13 d.Teisinis pranešimas