Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 45kWORD 17k
19. februar 2019
O-000016/2019

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000016/2019

til Rådet

jf. forretningsordenens artikel 128

Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick Federley, Benedek Jávor, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Barbara Kappel

for Udvalget om Industri, Forskning og Energi


  Om: Den europæiske strategiske og langsigtede vision for en fremgangsrig, moderne, konkurrencedygtig og klimaneutral økonomi

Den 28. november 2018 fremlagde Kommissionen sin meddelelse "En ren planet for alle". Denne langsigtede strategi for en fremgangsrig, moderne, konkurrencedygtig og klimaneutral økonomi omfatter syv byggesten, heraf tre for energipolitikken og en for industripolitikken.

Hvilke foranstaltninger påtænker Rådet at træffe med henblik på at sikre en korrekt opfølgning af meddelelsen og navnlig for, at Unionen kan vedtage sin langsigtede strategi for midten af århundredet i overensstemmelse med Parisaftalen?

Hvilke skridt agter Rådet at tage inden for energi-, industri- samt forsknings- & innovationspolitikken som led i den langsigtede strategi?

Indgivet: 19.2.2019

Videresendt: 20.2.2019

Besvarelsesfrist: 13.3.2019

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 27. februar 2019Juridisk meddelelse