Parlamendi esitatud küsimused
PDF 43kWORD 18k
19. veebruar 2019
O-000016/2019

Suuliselt vastatav küsimus O-000016/2019

nõukogule

Kodukorra artikkel 128

Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick Federley, Benedek Jávor, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Barbara Kappel

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni nimel


  Teema: Euroopa pikaajaline strateegiline visioon, et jõuda jõuka, nüüdisaegse, konkurentsivõimelise ja kliimaneutraalse majanduseni.

Komisjon esitles 28. novembril 2018 oma teatist „Puhas planeet kõigi jaoks“. Selles pikaajalises strateegias, et jõuda jõuka, nüüdisaegse, konkurentsivõimelise ja kliimaneutraalse majanduseni, kehtestatakse seitse strateegilist põhikomponenti, millest kolm keskenduvad energiapoliitikale ja üks tööstuspoliitikale.

Milliseid meetmeid kavatseb nõukogu võtta, et tagada teatisele nõuetekohased järelmeetmed, eelkõige aga selleks, et liit võtaks vastavalt Pariisi kokkuleppele vastu oma sajandi keskpaigani ulatuva pikaajalise strateegia?

Milliseid meetmeid kavandab nõukogu pikaajalise strateegia raames energia-, tööstus- ning teadus- ja innovatsioonipoliitika valdkonnas?

Esitatud: 19.2.2019

Edastatud: 20.2.2019

Vastuse tähtaeg: 13.3.2019

Keel, milles küsimus esitati: EN
Viimane päevakajastamine: 27. veebruar 2019Õigusalane teave