Întrebări parlamentare
PDF 45kWORD 18k
19 februarie 2019
O-000016/2019

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000016/2019

adresată Consiliului

Articolul 128 din Regulamentul de procedură

Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick Federley, Benedek Jávor, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Barbara Kappel

în numele Comisia pentru industrie, cercetare și energie


  Subiect: o viziune europeană strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei

La 28 noiembrie 2018, Comisia a prezentat Comunicarea sa intitulată „O planetă curată pentru toți”. Această strategie pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei stabilește șapte elemente strategice de bază, dintre care trei privind politica energetică și unul privind politica industrială.

Care sunt acțiunile planificate de Consiliu pentru a da curs în mod adecvat comunicării și, în special, pentru adoptarea de către Uniune a strategiei pe termen lung până la jumătatea secolului, în conformitate cu Acordul de la Paris?

Care sunt acțiunile preconizate de Consiliu cu privire la politicile în domeniul energiei, industriei și cercetării și inovării în cadrul strategiei pe termen lung?

Depunere: 19.2.2019

Trimisă: 20.2.2019

Termen pentru răspuns: 13.3.2019

Limba originală a întrebării: EN
Ultima actualizare: 27 februarie 2019Notă juridică