Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 45kWORD 18k
19. februar 2019
O-000017/2019

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000017/2019

til Kommissionen

jf. forretningsordenens artikel 128

Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick Federley, Benedek Jávor, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Barbara Kappel

for Udvalget om Industri, Forskning og Energi


  Om: En europæisk strategisk og langsigtet vision for en fremgangsrig, moderne, konkurrencedygtig og klimaneutral økonomi

Den 28. november 2018 fremlagde Kommissionen sin meddelelse "En ren planet for alle". Denne langsigtede strategi for en fremgangsrig, moderne, konkurrencedygtig og klimaneutral økonomi omfatter syv hovedbyggesten, hvoraf tre fokuserer på energipolitikken og en på industripolitikken.

Hvilke foranstaltninger påtænker Kommissionen at træffe med henblik på at sikre en korrekt opfølgning af meddelelsen og navnlig for, at Unionen kan vedtage sin langsigtede strategi for midten af århundredet i overensstemmelse med Parisaftalen?

Hvilke foranstaltninger agter Kommissionen at træffe inden for energi-, industri- samt forsknings- & innovationspolitikken som led i den langsigtede strategi?

Indgivet: 19.2.2019

Videresendt: 21.2.2019

Besvarelsesfrist: 28.2.2019

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 27. februar 2019Juridisk meddelelse