Parlamentiniai klausimai
PDF 45kWORD 18k
2019 m. vasario 19 d.
O-000017/2019

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000017/2019

Komisijai

Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis

Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick Federley, Benedek Jávor, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Barbara Kappel

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto vadu


  Tema: Strateginė klestinčios, modernios ir konkurencingos neutralizuoto poveikio klimatui Europos ekonomikos ateities vizija

2018 m. lapkričio 28 d. Komisija pristatė savo komunikatą pavadinimu „Švari mūsų visų planeta”. Šioje ilgalaikėje klestinčios, modernios ir konkurencingos neutralizuoto poveikio klimatui ekonomikos strategijoje nurodomi septyni pagrindiniai strateginiai sudėtiniai komponentai, iš kurių trys susitelkia ties energetikos politika ir vienas – ties pramonės politika.

Kokių veiksmų planuoja imtis Komisija, siekdama užtikrinti, kad komunikatas būtų tinkamai įgyvendintas, ir ypač kad Sąjunga patvirtintų savo ilgalaikę amžiaus vidurio strategiją pagal Paryžiaus susitarimą?

Kokių veiksmų pagal ilgalaikę strategiją ketina imtis Komisija energetikos, pramonės, mokslinių tyrimų ir inovacijų politikos srityse?

Pateikta: 19.2.2019

Perduota: 21.2.2019

Atsakyti iki: 28.2.2019

Klausimo originalo kalba: EN
Atnaujinta: 2019 m. vasario 27 d.Teisinis pranešimas