Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 44kWORD 18k
4. marts 2019
O-000019/2019

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000019/2019

til Kommissionen

jf. forretningsordenens artikel 128

Alojz Peterle, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Linnéa Engström, Kateřina Konečná, Mireille D'Ornano

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed


  Om: EU's bestøverinitiativ

EU's bestøverinitiativ sigter mod at bekæmpe faldet i bestøvere og bidrage til den globale beskyttelsesindsats, men initiativet tager ikke tilstrækkeligt hensyn til de vigtigste grundlæggende årsager til faldet i bestøvende arter. På denne baggrund bedes Kommissionen besvare følgende spørgsmål:

1 Hvordan agter Kommissionen at skabe større sammenhæng mellem bestøverinitiativet og den fælles landbrugspolitik? Vil overvågningssystemet, herunder et indeks over vilde bestøvere, blive integreret i den fælles landbrugspolitik?

2. Er Kommissionen i færd med at udarbejde en biodiversitetsstrategi efter 2020? Hvordan vil Kommissionen sikre sammenhæng og forenelighed mellem disse foranstaltninger efter 2020 og den næste flerårige finansielle ramme og den nye fælles landbrugspolitik?

3. Hvordan vil Kommissionen forbedre gennemførelsen af forordningen om plantebeskyttelsesmidler og direktivet om bæredygtig anvendelse af pesticider og fremme innovation inden for alternative metoder og integrere disse i den fælles landbrugspolitik? Hvordan agter Kommissionen at støtte udviklingen af organiske pesticider, som er uskadelige for bestøvere?

4. Har Kommissionen til hensigt at anvende forsigtighedsprincippet ved at foreslå lovgivning, der forbyder produktion, salg og anvendelse af alle neonikotinoidbaserede pesticider i hele Unionen uden undtagelse?

5. Hvordan har Kommissionen til hensigt at undersøge lovligheden af undtagelsessituationer, som tillader brugen af forbudte pesticider, og hvilke opfølgningsforanstaltninger er der planlagt?

6. Professionelle brugere af pesticider har pligt til at føre nøjagtige fortegnelser over deres pesticidanvendelse i henhold til artikel 67 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Har Kommissionen til hensigt at pålægge medlemsstaterne at stille disse data til rådighed for offentligheden?

7. Hvornår vil Kommissionen offentliggøre sin forsinkede rapport om sporbarhed af anvendelse af pesticider?

Indgivet: 4.3.2019

Videresendt: 6.3.2019

Besvarelsesfrist: 13.3.2019

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 6. marts 2019Juridisk meddelelse