Parlamentarna pitanja
PDF 45kWORD 18k
4. ožujka 2019.
O-000019/2019

Pitanje za usmeni odgovor O-000019/2019

upućeno Komisiji

članak 128

Alojz Peterle, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Linnéa Engström, Kateřina Konečná, Mireille D'Ornano

u ime Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane


  Predmet: Inicijativa EU-a za oprašivače

Inicijativom EU-a za oprašivače nastoji se riješiti problem smanjenja broja oprašivača i doprinijeti globalnim naporima za njihovo očuvanje, ali se nedovoljno razmatraju glavni uzroci smanjenja njihova broja. U tom kontekstu, željeli bismo dobiti odgovore na sljedeća pitanja:

1. Kako Komisija namjerava povećati usklađenost Inicijative za oprašivače i zajedničke poljoprivredne politike (ZPP)? Hoće li sustav praćenja, uključujući indeks divljih oprašivača, biti uključen u ZPP?

2. Priprema li Komisija Strategiju biološke raznolikosti nakon 2020.? Kako će Komisija osigurati dosljednost i usklađenost tih mjera za razdoblje nakon 2020., sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) te novog ZPP-a?

3. Kako će Komisija poboljšati provedbu Uredbe o sredstvima za zaštitu bilja i Direktive o održivoj uporabi pesticida te potaknuti inovacije u području alternativnih metoda i integrirati ih u ZPP? Kako Komisija namjerava podupirati razvoj organskih pesticida koji su bezopasni za oprašivače?

4. Namjerava li Komisija primijeniti načelo predostrožnosti predlaganjem zakonodavstva kojim se zabranjuje proizvodnja, prodaja i uporaba svih pesticida na bazi neonikotinoida u cijeloj Uniji bez izuzeća?

5. Kako Komisija planira ispitati zakonitost odstupanja u hitnim slučajevima kojima se dopušta upotreba zabranjenih pesticida i koje se mjere praćenja planiraju?

6. Profesionalni korisnici pesticida imaju obvezu vođenja precizne evidencije korištenja pesticida u skladu s člankom 67. Uredbe (EZ) br. 1107/2009. Planira li Komisija od država članica zahtijevati da te podatke učine dostupnima javnosti?

7. Kada će Komisija objaviti svoje zakašnjelo izvješće o sljedivosti upotrebe pesticida?

Podneseno: 4.3.2019

Proslijeđeno: 6.3.2019

Rok za odgovor: 13.3.2019

Izvorni jezik pitanja: EN
Posljednje ažuriranje: 6. ožujka 2019.Pravna napomena