Parlamenti kérdések
PDF 46kWORD 17k
2019. március 4.
O-000019/2019

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000019/2019

a Bizottság számára

az eljárási szabályzat 128. cikke

Alojz Peterle, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Linnéa Engström, Kateřina Konečná, Mireille D'Ornano

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében


  Tárgy: A beporzókkal kapcsolatos uniós kezdeményezés

A beporzókra vonatkozó uniós kezdeményezés célja, hogy megoldással szolgáljon a beporzók pusztulásának problémájára, és hozzájáruljon a globális természetvédelmi törekvésekhez, ugyanakkor a legfontosabb okokkal, amelyek a beporzók pusztulásának hátterében állnak, nem foglalkozik kellő mértékben. Ebben az összefüggésben a következő kérdésekre szeretnénk választ kapni:

1. Miként kívánja a Bizottság növelni a beporzókra vonatkozó kezdeményezés és a közös agrárpolitika (KAP) közötti összhangot? A nyomon követési rendszer – többek között a vadon élő beporzók indexe – részét fogja képezni a KAP-nak?

2. Készít-e a Bizottság biodiverzitási stratégiát a 2020 utáni évekre? Hogyan fogja megteremteni a Bizottság az összhangot és az összeegyeztethetőséget e 2020 utáni intézkedések, valamint a következő többéves pénzügyi keret és az új KAP között?

3. Milyen módon fogja a Bizottság javítani a növényvédő szerekről szóló rendelet és a peszticidek fenntartható használatáról szóló irányelv végrehajtását, valamint ösztönözni az alternatív módszereket célzó innovációt, illetve beépíteni ezeket az alternatív módszereket a KAP-ba? Miként kívánja a Bizottság támogatni a szerves, beporzókra ártalmatlan peszticidek fejlesztését?

4. Kíván-e élni a Bizottság az elővigyázatosság elvének alkalmazásával egy olyan jogszabály előterjesztése révén, amely eltérések nélkül, az egész Unióban betiltaná minden neonikotinoid alapú peszticid előállítását, értékesítését és használatát?

5. Hogyan tervezi a Bizottság ellenőrizni a tiltott peszticidek használatát lehetővé tevő vészhelyzeti eltérések jogszerűségét, és milyen nyomon követési intézkedések alkalmazásával számol e tekintetben?

6. Az 1107/2009/EK rendelet 67. cikke értelmében a peszticidek hivatásos felhasználói kötelesek pontos nyilvántartást vezetni peszticidfelhasználásukról. Tervezi-e a Bizottság, hogy kötelezővé teszi a tagállamok számára ezeknek az adatoknak a nyilvánossá tételét?

7. Mikor teszi közzé a Bizottság a peszticidfelhasználás nyomon követhetőségéről szóló, immár esedékessé vált jelentését?

Előterjesztve: 4.3.2019

Továbbítva: 6.3.2019

A válaszadás határideje: 13.3.2019

A kérdés eredeti nyelve: EN
Utolsó frissítés: 2019. március 6.Jogi nyilatkozat