Întrebări parlamentare
PDF 46kWORD 19k
4 martie 2019
O-000019/2019

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000019/2019

adresată Comisiei

Articolul 128 din Regulamentul de procedură

Alojz Peterle, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Linnéa Engström, Kateřina Konečná, Mireille D'Ornano

în numele Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară


  Subiect: Inițiativa UE privind polenizatorii

Inițiativa UE privind polenizatorii urmărește să combată declinul polenizatorilor și să contribuie la eforturile globale de conservare, însă nu aduce un răspuns satisfăcător pentru soluționarea principalelor cauze profunde ale acestui declin. În acest context, am dori răspunsuri la următoarele întrebări:

1. Cum intenționează Comisia să îmbunătățească coerența dintre Inițiativa privind polenizatorii și politica agricolă comună (PAC)? Va fi integrat sistemul de monitorizare, inclusiv un indice al polenizatorilor sălbatici, în cadrul PAC?

2. Pregătește Comisia o strategie în domeniul biodiversității pentru perioada de după 2020? Cum va asigura Comisia coerența și compatibilitatea între aceste măsuri pentru perioada de după 2020 și următorul cadru financiar multianual (CFM) și noua PAC?

3. Cum va îmbunătăți Comisia punerea în aplicare a Regulamentului privind produsele de protecție a plantelor și a Directivei privind utilizarea durabilă a pesticidelor, cum va stimula inovarea în domeniul metodelor alternative și cum le va integra în PAC? Cum intenționează Comisia să sprijine dezvoltarea pesticidelor organice care nu sunt dăunătoare pentru polenizatori?

4. Intenționează Comisia să aplice principiul precauției propunând o legislație care să interzică producerea, vânzarea și utilizarea tuturor pesticidelor pe bază de neonicotinoide în întreaga Uniune, fără derogare?

5. În ce mod intenționează Comisia să examineze legalitatea derogărilor de urgență care permit utilizarea pesticidelor interzise și care sunt măsurile de monitorizare planificate?

6. Utilizatorii profesioniști de pesticide au obligația de a ține o evidență exactă a utilizării pesticidelor, în conformitate cu articolul 67 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009. Intenționează Comisia să solicite statelor membre să pună aceste date la dispoziția publicului?

7. Când va publica Comisia raportul său restant referitor la trasabilitatea utilizării pesticidelor?

Depunere: 4.3.2019

Trimisă: 6.3.2019

Termen pentru răspuns: 13.3.2019

Limba originală a întrebării: EN
Ultima actualizare: 6 martie 2019Notă juridică