Parlamentarna vprašanja
PDF 44kWORD 18k
4. marec 2019
O-000019/2019

Vprašanje za ustni odgovor O-000019/2019

za Komisijo

Člen 128 poslovnika

Alojz Peterle, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Linnéa Engström, Kateřina Konečná, Mireille D'Ornano

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane


  Zadeva: Pobuda EU za opraševalce

Namen pobude EU za opraševalce je ukrepati glede upadanja njihovega števila in prispevati k svetovnim prizadevanjem za varstvo okolja, vendar pobuda nezadostno obravnava temeljne vzroke upadanja števila opraševalcev. V zvezi s tem bi želeli, da Komisija odgovori na naslednja vprašanja:

1. Kako namerava povečati skladnost med pobudo za opraševalce in skupno kmetijsko politiko (SKP)? Ali bo sistem spremljanja, vključno z indeksom divjih opraševalcev, vključen v SKP?

2. Ali Komisija pripravlja strategijo za biotsko raznovrstnost po letu 2020? Kako bo zagotovila skladnost in združljivost teh ukrepov za obdobje po letu 2020 z naslednjim večletnim finančnim okvirom in novo SKP?

3. Kako bo izboljšala izvajanje uredbe o fitofarmacevtskih sredstvih in direktive o trajnostni rabi pesticidov ter spodbudila inovacije na področju alternativnih metod in jih vključila v SKP? Kako namerava podpreti razvoj bioloških pesticidov, ki niso škodljivi za opraševalce?

4. Ali namerava uporabiti previdnostno načelo in predlagati zakonodajo, s katero bo v vsej EU, brez izjeme, prepovedana proizvodnja, prodaja in uporaba vseh pesticidov, ki vsebujejo neonikotinoide?

5. Kako namerava preučiti zakonitost nujnih izjem, ki omogočajo uporabo prepovedanih pesticidov, in katere ukrepe načrtuje v zvezi s tem?

6. Poklicni uporabniki pesticidov morajo v skladu s členom 67 Uredbe št. 1107/2009 voditi natančno evidenco uporabe pesticidov. Ali namerava Komisija od držav članic zahtevati, da te podatke dajo na voljo javnosti?

7. Kdaj bo objavila poročilo o sledljivosti uporabe pesticidov, s katerim že zamuja?

Vloženo: 4.3.2019

Posredovano: 6.3.2019

Rok za odgovor: 13.3.2019

Izvirni jezik vprašanja: EN
Zadnja posodobitev: 6. marec 2019Pravno obvestilo