Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 47kWORD 20k
6. marts 2019
O-000020/2019

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000020/2019

til Rådet

jf. forretningsordenens artikel 128

Gerben-Jan Gerbrandy

for ALDE-Gruppen

Eleonora Evi

for EFDD-Gruppen

Kathleen Van Brempt, Seb Dance

for S&D-Gruppen

Merja Kyllönen

for GUE/NGL-Gruppen

Bas Eickhout

for Verts/ALE-Gruppen


  Om: Den seneste udvikling i Dieselgate-skandalen

I en pressemeddelelse af 16. oktober 2018 om Revisionsrettens arbejdsprogram for 2019 meddelte formanden for Revisionsretten, Klaus-Heiner Lehne, at Revisionsretten ville undersøge EU's tilgang til at måle køretøjers emissioner med henblik på at "fastslå, om EU leverer det, det har lovet". På baggrund af de betænkeligheder, der blev givet udtryk for i Revisionsrettens briefingdokument af 7. februar 2019, hvilke foranstaltninger vil medlemsstaterne da træffe for:

a. at trække den "store mængde meget forurenende biler" tilbage fra markedet?

b. at forstå og tackle den begrænsede indvirkning på NOx-emissioner, som den igangværende tilbagekaldelse af køretøjet har haft, også i betragtning af den begrænsede effekt af de opdateringer af software, der er sat i gang?

c. at sikre en effektiv markedsovervågning?

d. at forhindre bilfabrikanter i at finde nye fleksibile elementer i WLTP-prøvningen som et middel til at reducere deres CO2-emissioner?

e. at sikre, at fabrikanterne ikke optimerer køretøjer til RDE-prøvningen? Vil medlemsstaterne teste biler, der er i omløb, ud over RDE-parametrene?

Mere end to år efter at Kommissionen har besluttet at indlede en traktatbrudsprocedure mod Tyskland, Luxembourg, Det Forenede Kongerige og Italien, er proceduren endnu ikke nået ud over den allerførste fase, da nogle medlemsstater ikke ser ud til at samarbejde loyalt med Kommissionen. Vil alle berørte medlemsstater samarbejde fuldt ud og sende Kommissionen alle de oplysninger, der er nødvendige for at afslutte proceduren?

Hvilke opfølgningsforanstaltninger har medlemsstaterne truffet vedrørende overtrædelser af emissionsgrænseværdier og typegodkendelseskrav? Hvorfor har Bulgarien, Ungarn, Irland, Slovenien og Sverige stadig ikke sendt nogen oplysninger til Kommissionen om deres tilbagekaldelseskampagner? På hvilket grundlag beslutter medlemsstaterne at pålægge obligatoriske eller frivillige tilbagekaldelser af køretøjer? I betragtning af, at Revisionsrettens dokument endnu en gang bemærker, at der er et stort antal meget forurenende biler på vejene, hvorfor vedrører medlemsstaternes tilbagekaldelseskampagner ifølge Kommissionens seneste data kun et begrænset antal biler fra følgende mærker: Volkswagen, Renault, Daimler, Opel og Suzuki?

Indgivet: 6.3.2019

Videresendt: 7.3.2019

Besvarelsesfrist: 28.3.2019

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 11. marts 2019Juridisk meddelelse