Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 45kWORD 20k
6. maaliskuuta 2019
O-000020/2019

Suullisesti vastattava kysymys O-000020/2019

neuvostolle

työjärjestyksen 128 artikla

Gerben-Jan Gerbrandy

ALDE-ryhmän puolesta

Eleonora Evi

EFDD-ryhmän puolesta

Kathleen Van Brempt, Seb Dance

S&D-ryhmän puolesta

Merja Kyllönen

GUE/NGL-ryhmän puolesta

Bas Eickhout

Verts/ALE-ryhmän puolesta


  Aihe: Dieselgate-skandaalin viimeaikainen kehitys

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentti Klaus-Heiner Lehne ilmoitti 16. lokakuuta 2018 julkaistussa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2019 työohjelmaa koskeneessa lehdistötiedotteessa, että Euroopan tilintarkastustuomioistuin aikoi tutkia EU:n lähestymistapaa ajoneuvojen päästöjen mittauksiin selvittääkseen, tuottaako EU lupaamansa tulokset. Ottaen huomioon Euroopan tilintarkastustuomioistuimen katsauksessaan 7. helmikuuta 2019 ilmaisemat huolenaiheet, mihin toimenpiteisiin jäsenvaltiot aikovat ryhtyä

a. runsaslukuisten paljon saastuttavien autojen vetämiseksi pois markkinoilta;

b. sen ymmärtämiseksi, miksi yhä jatkuvilla ajoneuvojen takaisinvedoilla on ollut vain rajallinen vaikutus typen oksidien päästöihin, sekä asiaan puuttumiseksi, ottaen huomioon myös käynnistettyjen ohjelmistopäivitysten rajallisen vaikutuksen;

c. varmistaakseen markkinavalvontatarkastusten tehokkuuden;

d. estääkseen autonvalmistajia löytämästä WLTP-laboratoriotesteistä uusia joustoja hiilidioksidipäästöjensä alentamiseksi;

e. varmistaakseen, että valmistajat eivät optimoi ajoneuvoja RDE-testiä varten? Aikovatko jäsenvaltiot testata liikenteessä olevia autoja RDE-muuttujien ulkopuolella?

Komissio päätti yli kaksi vuotta sitten käynnistää rikkomismenettelyt Saksaa, Luxemburgia, Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Italiaa vastaan, mutta kyseinen menettely ei ole vieläkään edennyt alkuvaihetta pidemmälle, koska jotkin jäsenvaltiot eivät nähtävästi tee vilpittömästi yhteistyötä komission kanssa. Aikovatko kaikki asianomaiset jäsenvaltiot tehdä täysimääräisesti yhteistyötä ja toimittaa komissiolle kaikki tiedot, jotka tarvitaan menettelyn saattamiseksi päätökseen?

Mitä seurantatoimenpiteitä jäsenvaltiot ovat toteuttaneet päästörajojen rikkomisien ja tyyppihyväksyntävaatimusten johdosta? Mikseivät Bulgaria, Unkari, Irlanti, Slovenia ja Ruotsi ole vieläkään toimittaneet komissiolle tietoja takaisinvetokampanjoistaan? Millä perusteella jäsenvaltiot päättivät määrätä pakollisia tai vapaaehtoisia ajoneuvojen takaisinvetoja? Ottaen huomioon, että Euroopan tilintarkastustuomioistuimen asiakirjassa todettiin jälleen kerran, että maanteillä on runsaasti paljon saastuttavia autoja, miksi komisison viimeisimpien tietojen mukaan jäsenvaltioiden takaisinvetokampanjat koskevat ainoastaan rajallista joukkoa Volkswagenin, Renaultin, Daimlerin, Opelin ja Suzukin autoja?

Jätetty: 6.3.2019

Välitetty: 7.3.2019

Määräaika: 28.3.2019

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 11. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus