Parlamentarna vprašanja
PDF 47kWORD 19k
6. marec 2019
O-000021/2019

Vprašanje za ustni odgovor O-000021/2019

za Komisijo

Člen 128 poslovnika

Gerben-Jan Gerbrandy

v imenu skupine ALDE

Eleonora Evi

v imenu skupine EFDD

Kathleen Van Brempt, Seb Dance

v imenu skupine S&D

Merja Kyllönen

v imenu skupine GUE/NGL

Bas Eickhout

v imenu skupine Verts/ALE


  Zadeva: Nedavni razvoj dogodkov v škandalu Dieselgate

V sporočilu za javnost z dne 16. oktobra 2018 o delovnem programu Evropskega računskega sodišča za leto 2019 je predsednik tega sodišča Klaus-Heiner Lehne napovedal, da bo Računsko sodišče preučilo pristop EU k merjenju emisij vozil, „da bi ugotovilo, ali EU res dosega rezultate, ki jih obljublja“. Glede na pomisleke iz informativnega dokumenta Računskega sodišča z dne 7. februarja 2019, katere ukrepe bo Komisija sprejela:

a. Da bo s trga umaknila „veliko število zelo onesnažujočih avtomobilov“?

b. Da bo razumela in obravnavala omejen učinek na emisije NOx, ki ga imajo potekajoči odpoklici vozil, ob upoštevanju tudi omejenega učinka začetih posodobitev programske opreme?

c. Da bo spremljala vzpostavitev in izvajanje nadzornih pregledov v državah članicah?

d. Da bo proizvajalcem avtomobilov preprečila, da bi v okviru laboratorijskega preizkusa WLTP našli nove možnosti za prilagoditve kot sredstvo za zmanjšanje svojih emisij CO2?

e. Da bo zagotovila, da proizvajalci ne bodo optimizirali vozil za preizkus RDE? Ali bo Komisija testirala avtomobile v obtoku na podlagi parametrov, ki presegajo preizkus RDE, v svojih lastnih objektih, kot se priporoča v dokumentu Računskega sodišča?

Glede na informativni dokument Računskega sodišča, zakaj se je Komisija odločila pritožiti se na sodbo Sodišča Evropske unije v zadevah T-339/16, T-352/16 in T-391/16? Ali bo ta odločitev preložila rok, ki ga je določilo Sodišče in pred katerim lahko ostane v veljavi manevrski prostor pri testiranju?

Ali bo Komisija glede na priporočilo Evropske varuhinje človekovih pravic v zadevi 1275/2018/EWM odobrila znatno večji dostop do zapisnikov sestankov tehničnih odborov v splošnem in zlasti do svojega Tehničnega odbora za motorna vozila?

Ne nazadnje, več kot dve leti po tem, ko se je Komisija odločila začeti postopek za ugotavljanje kršitev, je postopek še vedno v prvi fazi. Kdaj bo zaključila svoje začetno delo in izdala obrazloženo mnenje?

Vloženo: 6.3.2019

Posredovano: 8.3.2019

Rok za odgovor: 15.3.2019

Izvirni jezik vprašanja: EN
Zadnja posodobitev: 11. marec 2019Pravno obvestilo