Процедура : 2018/2899(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000022/2019

Внесени текстове :

O-000022/2019 (B8-0016/2019)

Разисквания :

PV 14/03/2019 - 17
CRE 14/03/2019 - 17

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 7.19

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 44kWORD 19k
6 март 2019 г.
O-000022/2019

Въпрос с искане за устен отговор O-000022/2019

до Комисията

Член 128 от Правилника за дейността

Claude Moraes

от името на Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи


  Относно: Основните права на хората от африкански произход

 Отговор по време на пленарно заседание 

Събирането на данни за етническия произход и равенството в държавите – членки на ЕС, не се извършва систематично, но все пак е документирано, по-специално от Агенцията на ЕС за основните права и ОССЕ/БДИПЧ, че срещу хората от африкански произход много често се проявява расизъм, дискриминация, ксенофобия и че най-общо те нямат равен достъп до своите човешки и основни права и до упражняването им. Те имат право на защита от тези форми на неравенство като отделни личности и като група, включително чрез предприемане на положителни мерки за популяризирането и за пълното и равностойно упражняване на своите права. Необходимо е на равнището на ЕС и на национално равнище да се полагат допълнителни усилия за систематична борба с етническата дискриминация, расизма и престъпленията от омраза и заедно с други ключови заинтересовани лица да се разработят ефективни и основани на доказателства правни и политически мерки в отговор на тези явления.

Във връзка с това Парламентът пита Европейската комисия какви стъпки може да предвиди и в каква времева рамка с цел:

 да разработи рамка на ЕС за национални стратегии за социално включване и интеграция на хората от африкански произход,

 да насърчи държавите членки да декласифицират колониалните архиви,

 да включи акцент върху хората от африкански произход в своите действащи програми за финансиране и през следващия многогодишен период,

 да създаде в рамките на съответната си структура специфичен отдел за борба срещу афрофобията, който да отговаря за координирането на ресурсите и да подпомага ефективното ангажиране на общностите против езика на омразата и престъпленията от омраза, както и против всякаква форма на насилие срещу хората от африкански произход,

 да установи тесни връзки с международни участници като ОССЕ, ООН, Африканския съюз и Съвета на Европа, както и с други международни партньори, за борба с афрофобията на международно равнище.

Внесен: 6.3.2019

Предаден: 8.3.2019

Краен срок за отговор: 15.3.2019

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 7 март 2019 г.Правна информация