Procedure : 2018/2899(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000022/2019

Indgivne tekster :

O-000022/2019 (B8-0016/2019)

Forhandlinger :

PV 14/03/2019 - 17
CRE 14/03/2019 - 17

Afstemninger :

PV 26/03/2019 - 7.19

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 41kWORD 18k
6. marts 2019
O-000022/2019

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000022/2019

til Kommissionen

jf. forretningsordenens artikel 128

Claude Moraes

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender


  Om: Grundlæggende rettigheder for mennesker af afrikansk afstamning

 Besvarelse på plenarmøde 

Selv om indsamlingen af både etniske og ligestillingsrelaterede data i EU's medlemsstater ikke er systematisk, er det imidlertid dokumenteret, navnlig af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder og af OSCE-ODHIR, at personer af afrikansk oprindelse er særligt udsat for racisme, forskelsbehandling, fremmedhad og generelt ulige adgang til og udøvelse af deres menneskerettigheder og grundlæggende rettigheder. De har ret både som enkeltpersoner og som en gruppe til at blive beskyttet mod denne ulighed, herunder ved hjælp af positive foranstaltninger til at fremme den fulde og lige udnyttelse af deres rettigheder; Der bør gøres en yderligere indsats på EU-niveau samt på nationalt niveau for systematisk at bekæmpe etnisk diskrimination, racisme og hadforbrydelser samt, sammen med andre centrale aktører, at udvikle effektive, evidensbaserede retlige og politiske reaktioner mod disse fænomener;

I den forbindelse anmoder Parlamentet Kommissionen om, hvilke skridt den kan tage og inden for hvilken tidsramme med henblik på at

  udvikle en EU-ramme for nationale strategier for social integration og integration af mennesker af afrikansk oprindelse

 opfordre medlemsstaterne til at afklassificere koloniale arkiver

 medtage fokus på mennesker af afrikansk oprindelse i dens nuværende finansieringsprogrammer og for den næste flerårige periode

 inden for rammerne af sin relevante struktur oprette en særlig enhed til bekæmpelse af afrofobi, ansvarlig for koordinering af ressourcer og støtte til effektivt at inddrage lokalsamfundene i indsatsen for at bekæmpe hadefuld tale og hadforbrydelser, og enhver form for vold mod mennesker af afrikansk oprindelse

 arbejde tæt sammen med internationale aktører såsom OSCE, FN, Den Afrikanske Union og Europarådet samt andre internationale partnere med henblik på at bekæmpe afrofobi på internationalt plan.

Indgivet: 6.3.2019

Videresendt: 8.3.2019

Besvarelsesfrist: 15.3.2019

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 7. marts 2019Juridisk meddelelse