Διαδικασία : 2018/2899(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000022/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000022/2019 (B8-0016/2019)

Συζήτηση :

PV 14/03/2019 - 17
CRE 14/03/2019 - 17

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 7.19

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 43kWORD 19k
6 Μαρτίου 2019
O-000022/2019

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000022/2019

προς την Επιτροπή

Άρθρο 128 του Κανονισμού

Claude Moraes

εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων


  Θέμα: Θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων αφρικανικής καταγωγής

 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Παρά το γεγονός ότι η συλλογή δεδομένων σχετικά με την εθνοτική καταγωγή και την ισότητα στα κράτη μέλη της ΕΕ δεν είναι συστηματική, τεκμηριώνεται, ωστόσο, ιδίως από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και από τον ΟΑΣΕ/ODHIR, ότι τα άτομα αφρικανικής καταγωγής υφίστανται σε μεγάλο βαθμό ρατσισμό, διακρίσεις, ξενοφοβία και γενικά ανισότητες στην πρόσβασή τους όσον αφορά τα ανθρώπινα και τα θεμελιώδη δικαιώματα και την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών. Δικαιούνται προστασίας από τις ανισότητες αυτές ως άτομα και ως ομάδα, μεταξύ άλλων μέσω θετικών μέτρων για την προώθηση και την πλήρη και ισότιμη άσκηση των δικαιωμάτων τους. Θα πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες, τόσο σε ενωσιακό όσο και σε εθνικό επίπεδο, για τη συστηματική καταπολέμηση των εθνοτικών διακρίσεων, του ρατσισμού και των εγκλημάτων μίσους, σε συνεργασία δε με άλλους συμφεροντούχους, πρέπει να αναπτυχθούν αποτελεσματικές και τεκμηριωμένες νομικές και πολιτικές απαντήσεις στα φαινόμενα αυτά.

Το Κοινοβούλιο ερωτά, εν προκειμένω, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι μέτρα προτίθεται να λάβει , και σε ποιο χρονικό πλαίσιο, προκειμένου:

 να αναπτυχθεί ένα ενωσιακό πλαίσιο για εθνικές στρατηγικές κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης των ατόμων αφρικανικής καταγωγής,

 να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να προβούν σε άρση του απορρήτου για τα αποικιακά αρχεία,

 να περιληφθούν τα άτομα αφρικανικής καταγωγής στο επίκεντρο των τρεχόντων χρηματοδοτικών της προγραμμάτων και εκείνων της επόμενης πολυετούς περιόδου,

 να δημιουργηθεί, εντός της σχετικής δομής, ειδική μονάδα για την καταπολέμηση της αφρικανοφοβίας, που θα είναι αρμόδια για τον συντονισμό των πόρων και για την υποστήριξη της αποτελεσματικής συμμετοχής των κοινοτήτων στην αντιμετώπιση της ρητορικής του μίσους και των εγκλημάτων μίσους, καθώς και κάθε μορφής βίας κατά των ατόμων αφρικανικής καταγωγής,

 να συνεργαστεί στενά με διεθνείς φορείς, όπως ο ΟΑΣΕ, ο ΟΗΕ, η Αφρικανική Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς και με άλλους διεθνείς εταίρους, προκειμένου να καταπολεμηθεί η αφρικανοφοβία σε διεθνές επίπεδο.

Κατάθεση: 6.3.2019

Διαβίβαση: 8.3.2019

Λήξη προθεσμίας: 15.3.2019

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 7 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου