Menetlus : 2018/2899(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000022/2019

Esitatud tekstid :

O-000022/2019 (B8-0016/2019)

Arutelud :

PV 14/03/2019 - 17
CRE 14/03/2019 - 17

Hääletused :

PV 26/03/2019 - 7.19

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 38kWORD 18k
6. märts 2019
O-000022/2019

Suuliselt vastatav küsimus O-000022/2019

komisjonile

Kodukorra artikkel 128

Claude Moraes

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel


  Teema: Aafrika päritolu inimeste põhiõigused

 Vastus täiskogul 

Kuigi rahvusel ja võrdsusel põhinevate andmete kogumine ei ole ELi liikmesriikides süstemaatiline, on siiski eelkõige ELi Põhiõiguste Amet ja OSCE-ODHIR esitanud selgeid tõendeid selle kohta, et just Aafrika päritolu inimesed kannatavad rassismi, diskrimineerimise ja ksenofoobia tõttu. Üldjuhul ei ole tagatud nende inim- ja põhiõigused ning neil puudub võimalus neid täielikult kasutada. Sellise ebavõrdsuse vastu on neil õigus saada kaitset nii üksikisiku kui ka rühmana, sealhulgas positiivsete meetmete kaudu, mis toetavad nende õiguste täielikku ja võrdset kasutamist. EL-i ja liikmesriikide tasandil tuleb teha uusi jõupingutusi, et süstemaatiliselt võidelda etnilise diskrimineerimise, rassismi ja vihakuritegude vastu ning töötada koos sidusrühmadega nendele nähtustele reageerimiseks välja tulemuslikud, tõenditele tuginevad õiguslikud ja poliitilised meetmed.

Sellega seoses küsib parlament Euroopa komisjonilt, milliseid meetmeid ta võiks kaaluda ja millise aja jooksul, et:

 luua ELi raamistik, et töötada välja riiklikud strateegiad Aafrika päritolu inimeste sotsiaalseks kaasamiseks ja integreerimiseks,

 innustada liikmesriike muutma asumaade arhiivid avalikuks,

 pöörata komisjoni praegustes ja järgmistes mitmeaastastes rahastamisprogrammides Aafrika päritolu inimestele rohkem tähelepanu,

 luua oma struktuuris afrofoobia vastu võitlemise eriüksus, kes vastutab vahendite koordineerimise eest ja toetuse eest kogukondade kaasamisel, selleks et mõjusalt reageerida vihakõnele ja vihakuritegudele ning kõikidele Aafrika päritolu inimeste vastu suunatud vägivallavormidele,

 suhelda tihedalt rahvusvaheliste organisatsioonidega, nagu OSCE, ÜRO, Aafrika Liit ja Euroopa Nõukogu, samuti muude rahvusvaheliste partneritega, et rahvusvahelisel tasandil afrofoobia vastu võidelda.

Esitatud: 6.3.2019

Edastatud: 8.3.2019

Vastuse tähtaeg: 15.3.2019

Keel, milles küsimus esitati: EN
Viimane päevakajastamine: 7. märts 2019Õigusalane teave