Menettely : 2018/2899(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000022/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000022/2019 (B8-0016/2019)

Keskustelut :

PV 14/03/2019 - 17
CRE 14/03/2019 - 17

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 7.19

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 38kWORD 18k
6. maaliskuuta 2019
O-000022/2019

Suullisesti vastattava kysymys O-000022/2019

komissiolle

työjärjestyksen 128 artikla

Claude Moraes

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta


  Aihe: Afrikkalaistaustaisten henkilöiden perusoikeudet

 Täysistunnossa annettu vastaus 

Vaikka etnisyyttä ja tasa-arvoa koskevien tietojen keruu EU:n jäsenvaltioissa ei ole järjestelmällistä, on kuitenkin todettava, että erityisesti EU:n perusoikeusvirasto ja Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimisto (ODIHR) ovat osoittaneet, että afrikkalaistaustaiset henkilöt ovat erityisen alttiita rasismille, syrjinnälle, muukalaisvihalle ja yleisesti epätasa-arvoisille mahdollisuuksille käyttää ihmisoikeuksiaan ja perusoikeuksiaan. Heillä on oikeus suojeluun yksilöinä ja ryhmänä, myös myönteisillä toimenpiteillä, joilla edistetään heidän oikeuksiaan nauttia oikeuksistaan täysimääräisesti ja tasavertaisesti. Unionin tasolla ja jäsenvaltioissa olisi järjestelmällisesti pyrittävä torjumaan paremmin etniseen alkuperään perustuvaa syrjintää, rasismia ja viharikoksia, ja kehittämään yhdessä muiden keskeisten sidosryhmien kanssa tehokkaita tosiasioihin perustuvia oikeudellisia ja poliittisia toimia, joilla puututtaisiin näihin ilmiöihin.

Tässä yhteydessä parlamentti kysyy komissiolta, mitä toimia se voisi harkita, ja missä aikataulussa, ottaen huomioon seuraavat seikat:

 EU:n kehyksen kehittäminen afrikkalaistaustaisten henkilöiden sosiaalista osallisuutta ja integraatiota edistäville kansallisille strategioille;

 jäsenvaltioiden kannustaminen siirtomaa-arkistojen turvallisuusluokituksen poistamiseen;

 painopisteen asettaminen Afrikan osuuteen nykyisissä rahoitusohjelmissa seuraavaksi monivuotiskaudeksi;

 erityisen afrofobian torjuntayksikön perustaminen vastaamaan resurssien ja tuen koordinoinnista asianmukaisen rakenteen puitteissa ja edistämään yhteisöjen tehokasta vastaamista afrikkalaistaustaisiin henkilöihin kohdistuvaan vihapuheeseen ja viharikoksiin sekä kaikenlaiseen väkivaltaan;

 komission toimiminen tiiviissä yhteistyössä kansainvälisten toimijoiden kuten Etyjin, YK:n, Afrikan unionin ja Euroopan neuvoston sekä muiden kansainvälisten kumppanien kanssa afrofobian torjumiseksi kansainvälisesti.

Jätetty: 6.3.2019

Välitetty: 8.3.2019

Määräaika: 15.3.2019

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 7. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus