Nós Imeachta : 2018/2899(RSP)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : O-000022/2019

Téacsanna arna gcur síos :

O-000022/2019 (B8-0016/2019)

Díospóireachtaí :

PV 14/03/2019 - 17
CRE 14/03/2019 - 17

Vótaí :

PV 26/03/2019 - 7.19

Téacsanna arna nglacadh :


Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 38kWORD 19k
6 Márta 2019
O-000022/2019

Ceist le haghaidh freagra ó bhéal O-000022/2019

ar an gCoimisiún

Rule 128

Claude Moraes

, thar ceann An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile


  Ábhar: Cearta bunúsacha Daoine de Shliocht Afracach

 Freagra sa suí iomlánach 

Cé nach ndéantar sonraí maidir le heitneacht agus comhionannas a bhailiú ar bhonn córasach i mBallstáit an Aontais, tá fianaise ann, go háirithe ó Ghníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha agus ón Oifig um Institiúidí Daonlathacha agus um Chearta an Duine (ODHIR) san Eagraíocht um Shlándáil agus Comhar san Eoraip (ESCE), go mbíonn ar Dhaoine de Shliocht Afracach, go háirithe, dul i ngleic leis an gciníochas, idirdhealú, seineafóibe, agus rochtain éagothrom i gcoitinne ar a gcearta daonna agus ar a gcearta bunúsacha agus ar fheidhmiú na gceart sin. Tá siad i dteideal cosaint ar na héagóracha sin mar dhaoine aonair agus mar ghrúpa, lena n-áirítear trí bhíthin bearta dearfacha chun a gcearta a chur chun cinn agus chun a gcearta a bheith acu ar bhonn iomlán agus cothrom. Ba cheart tuilleadh iarrachtaí a dhéanamh ar leibhéal an Aontais agus ar an leibhéal náisiúnta chun comhrac córasach a dhéanamh in aghaidh idirdhealú eitneach, ciníochas agus coireacht fuatha agus, i gcomhar le páirtithe leasmhara ábhartha, chun freagairtí dlí agus beartais éifeachtacha agus fianaise-bhunaithe ar na saincheisteanna sin a fhorbairt;

Chuige sin, fiafraíonn an Pharlaimint den Choimisiún cé na bearta a d’féadfadh a bhreithniú, agus cén t-achar ama a ghlacfadh sé sin air, i bhfhianaise an mhéid seo a leanas:

 creat AE um straitéisí náisiúnta a fhorbairt i gcomhair cuimsiú sóisialta agus lánpháirtiú sóisialta Daoine de Shliocht Afracach;

 na Ballstáit a spreagadh chun cartlanna coilíneachta a scaoileadh ó rúnaicmiú;

 béim ar Dhaoine de Shliocht Afracach a chur san áireamh sna cláir chistithe atá aige faoi láthair agus sna cinn a bheidh ann sa chéad tréimhse ilbhliantúil eile;

 aonad ar leith a chur ar bun, laistigh den struchtúr iomchuí, a bheidh tiomanta don Afrafóibe a chomhrac, a bheidh freagrach as acmhainní agus tacaíocht a chomhordú chun pobail a mhealladh chun páirt a ghlacadh sa fhreagairt ar fhuathchaint, ar choireacht fuatha, agus ar aon chineál foréigin in aghaidh Daoine de Shliocht Afracach;

 dul i ndlúthchomhairle le gníomhaithe idirnáisiúnta amhail ESCE, na Náisiúin Aontaithe, an tAontas Afracach agus Comhairle na hEorpa, agus le comhpháirtithe idirnáisiúnta eile freisin, chun Afrafóibe a chomhrac ar an leibhéal idirnáisiúnta.

Curtha síos: 6.3.2019

Curtha ar aghaidh: 8.3.2019

Spriocam le haghaidh freagra: 15.3.2019

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 7 Márta 2019Fógra dlíthiúil