Procedūra : 2018/2899(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : O-000022/2019

Pateikti tekstai :

O-000022/2019 (B8-0016/2019)

Debatai :

PV 14/03/2019 - 17
CRE 14/03/2019 - 17

Balsavimas :

PV 26/03/2019 - 7.19

Priimti tekstai :


Parlamentiniai klausimai
PDF 42kWORD 18k
2019 m. kovo 6 d.
O-000022/2019

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000022/2019

Komisijai

Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis

Claude Moraes

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vadu


  Tema: Pagrindinės Afrikos kilmės asmenų teisės

 Atsakymas plenariniame posėdyje 

Nors duomenų apie tautinę kilmę ir lygybę rinkimas ES valstybėse narėse nėra sistemingas, tačiau esama duomenų, kuriuos visų pirma pateikė Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra ir ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuras, kad Afrikos kilmės asmenys ypač patiria rasizmą, diskriminaciją, ksenofobiją ir apskritai susiduria su nelygiomis galimybėmis naudotis žmogaus ir pagrindinėmis teisėmis. Jie turi teisę individualiai arba bendrai būti apsaugoti nuo minėtos nelygybės, be kita ko, taikant pozityviąsias priemones, skirtas visapusiškam ir lygiateisiam naudojimuisi savo teisėmis propaguoti. ES ir nacionaliniu lygmenimis reikėtų toliau dėti pastangas ir sistemingai kovoti su etnine diskriminacija, rasizmu ir neapykantos nusikaltimais ir kartu su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais rengti veiksmingus įrodymais pagrįstus teisinius ir politinius atsakus į šiuos reiškinius.

Atsižvelgdamas į tai, Parlamentas prašo Europos Komisijos apsvarstyti, kokių veiksmų reikėtų imtis ir kokie būtų jų terminai, siekiant:

 parengti ES sistemą, skirtą nacionalinėms Afrikos kilmės asmenų socialinės įtraukties ir integracijos strategijoms;

 skatinti valstybes nares išslaptinti kolonijinius archyvus;

 įtraukti Afrikos kilmės asmenų klausimą į savo dabartines ir būsimas daugiamečio laikotarpio finansavimo programas;

 savo atitinkamoje struktūroje įsteigti specialų kovos su afrofobija padalinį, kuris būtų atsakingas už išteklių koordinavimą ir paramą siekiant veiksmingai įtraukti bendruomenes į kovą su neapykantą kurstančiomis kalbomis, neapykantos nusikaltimais ir bet kokios formos smurtu prieš Afrikos kilmės asmenis;

 palaikyti glaudžius ryšius su tarptautiniais subjektais, tokiais kaip ESBO, Jungtinės Tautos, Afrikos Sąjunga ir Europos Taryba, ir su kitais tarptautiniais partneriais, kad su afrofobija būtų kovojama tarptautiniu lygmeniu.

Pateikta: 6.3.2019

Perduota: 8.3.2019

Atsakyti iki: 15.3.2019

Klausimo originalo kalba: EN
Atnaujinta: 2019 m. kovo 7 d.Teisinis pranešimas