Procedūra : 2018/2899(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : O-000022/2019

Iesniegtie teksti :

O-000022/2019 (B8-0016/2019)

Debates :

PV 14/03/2019 - 17
CRE 14/03/2019 - 17

Balsojumi :

PV 26/03/2019 - 7.19

Pieņemtie teksti :


Deputātu jautājumi
PDF 49kWORD 18k
2019. gada 6. marts
O-000022/2019

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000022/2019

Komisijai

Reglamenta 128. pants

Claude Moraes

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja komitejas vārdā


  Temats: Afrikāņu izcelsmes cilvēku pamattiesības

 Atbilde plenārsēdē 

Lai gan ES dalībvalstīs netiek sistemātiski vākti dati par etnisko piederību un līdztiesību, tomēr ir dokumentēts — jo īpaši to darījusi ES Pamattiesību aģentūra un EDSO/ODIHR —, ka afrikāņu izcelsmes cilvēki ir īpaši pakļauti rasismam, diskriminācijai, ksenofobijai un viņiem kopumā ir nevienlīdzīgas iespējas izmantot savas cilvēktiesības un pamattiesības. Viņiem ir tiesības tikt aizsargātiem pret šo nevienlīdzību gan individuāli, gan kā grupai, cita starpā ar pozitīviem pasākumiem viņu tiesību sekmēšanai un pilnīgai un vienlīdzīgai izmantošanai. ES un valstu līmenī būtu jādara vairāk, lai sistemātiski apkarotu diskrimināciju etniskās piederības dēļ, rasismu un naida noziegumus un kopā ar attiecīgajām ieinteresētajām personām izstrādātu efektīvus un uz pierādījumiem balstītus juridiskus un politiskus pasākumus reaģēšanai uz šo parādību.

Šajā sakarībā Parlaments jautā Komisijai, kādus pasākumus tā apsvērtu un kādu grafiku ievērotu attiecībā uz:

 ES satvara izstrādi valstu stratēģijām afrikāņu izcelsmes cilvēku sociālajai iekļaušanai un integrēšanai;

 mudinājumu dalībvalstīm atslepenot koloniju arhīvus;

 uzmanības pievēršanu afrikāņu izcelsmes cilvēkiem pašreizējās finansēšanas programmās un nākamā daudzgadu perioda programmās;

 īpašas struktūrvienības izveidi Komisijas atbilstīgajā struktūrā afrofobijas apkarošanai, paredzot, ka tā ir atbildīga par resursu koordinēšanu un atbalsta sniegšanu, lai pasākumos, ar ko reaģē uz naida runu, naida noziegumiem un jebkādu vardarbību pret afrikāņu izcelsmes cilvēkiem, efektīvi iesaistītu kopienas;

 ciešu sadarbību ar tādiem starptautiskiem dalībniekiem kā EDSO, ANO, Āfrikas Savienība un Eiropas Padome, kā arī ar citiem starptautiskiem partneriem, lai apkarotu afrofobiju starptautiskā līmenī.

Iesniegšanas datums: 6.3.2019

Nosūtīts: 8.3.2019

Termiņš atbildei: 15.3.2019

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 7. martsJuridisks paziņojums