Procedure : 2018/2899(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000022/2019

Ingediende teksten :

O-000022/2019 (B8-0016/2019)

Debatten :

PV 14/03/2019 - 17
CRE 14/03/2019 - 17

Stemmingen :

PV 26/03/2019 - 7.19

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 41kWORD 18k
6 maart 2019
O-000022/2019

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000022/2019

aan de Commissie

Artikel 128 van het Reglement

Claude Moraes

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken


  Betreft: Grondrechten van mensen van Afrikaanse afkomst

 Antwoord plenaire 

Hoewel in de lidstaten van de EU niet systematisch gegevens worden verzameld over etniciteit en gelijkheid, is wel gedocumenteerd, met name door het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten en het OVSE/ODHIR, dat mensen van Afrikaanse afkomst bij uitstek het slachtoffer zijn van racisme, discriminatie, vreemdelingenhaat en in het algemeen ongelijke toegang tot en uitoefening van hun mensenrechten en grondrechten. Zij hebben als individu en als groep recht op bescherming tegen deze ongelijkheden, ook middels positieve maatregelen ter bevordering van de volledige en gelijke uitoefening van hun rechten. Er moeten op nationaal en EU-niveau verdere inspanningen worden verricht om etnische discriminatie en haatmisdrijven stelselmatig te bestrijden, en om met belanghebbenden doeltreffende en op feiten gebaseerde juridische en beleidsmaatregelen te ontwikkelen als antwoord op deze fenomenen.

Welke stappen overweegt de Europese Commissie en op welke termijn denkt zij deze te nemen, met het oog op:

 de ontwikkeling van een EU-kader voor nationale strategieën inzake de integratie en sociale inclusie van mensen van Afrikaanse afkomst;

 het stimuleren van de lidstaten om hun koloniale archieven vrij te geven;

 aandacht voor mensen van Afrikaanse afkomst in haar lopende financieringsprogramma's en in de volgende meerjarige periode;

 het binnen de desbetreffende structuur opzetten van een speciale eenheid voor het bestrijden van afrofobie, die verantwoordelijk is voor de coördinatie van middelen en steun om gemeenschappen doeltreffend in te schakelen bij het reageren op haatzaaiende uitlatingen en haatmisdrijven en alle vormen van geweld tegen mensen van Afrikaanse afkomst;

 nauwe samenwerking met internationale actoren, zoals de OVSE, de VN, de Afrikaanse Unie en de Raad van Europa, alsmede andere internationale partners bij de bestrijding van afrofobie op internationaal vlak?

Ingediend: 6.3.2019

Doorgezonden: 8.3.2019

Uiterste datum beantwoording: 15.3.2019

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 7 maart 2019Juridische mededeling