Parlamentarna pitanja
PDF 50kWORD 19k
14. ožujka 2019.
O-000023/2019

Pitanje za usmeni odgovor O-000023/2019

upućeno Komisiji

članak 128

Pavel Poc, Renate Sommer, Catherine Bearder, Sirpa Pietikäinen, Jiří Pospíšil, Joëlle Mélin, José Inácio Faria, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Stefan Eck, Tilly Metz, Emil Radev, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Eugen Freund, Rory Palmer, John Flack, Marlene Mizzi, Stelios Kouloglou, Elena Gentile, Bart Staes, Anja Hazekamp, Davor Škrlec, Daciana Octavia Sârbu, Giorgos Grammatikakis, Monika Beňová, Younous Omarjee, Babette Winter, Benedek Jávor, Sven Giegold, Jytte Guteland, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Jan Keller, Miroslav Poche, Elmar Brok, Marijana Petir, Esther de Lange, Marco Affronte, Birgit Collin-Langen, Stefan Gehrold, Sabine Verheyen, Daniel Caspary, Peter Liese, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Reimer Böge, Ivo Belet, Wim van de Camp, Petri Sarvamaa, Henna Virkkunen, Eleonora Evi


  Predmet: Zaštita unutarnjeg tržišta EU-a i prava potrošača od negativnih posljedica nezakonite trgovine kućnim ljubimcima

Svake se godine u državama članicama nezakonito trguje velikim brojem kućnih ljubimaca, pri čemu se često krši zakonodavstvo EU-a u području premještanja kućnih ljubimaca (Uredba (EU) br. 576/2013) koje je namijenjeno za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca, s ciljem da se kućni ljubimci premjeste izvan granica radi prodaje, što bi se trebalo odvijati u skladu s Direktivom Vijeća 92/65/EEZ.

Nezakonita trgovina kućnim ljubimcima ima negativne posljedice za javno zdravlje, dobrobit životinja i zaštitu potrošača. Ona je postala glavni izvor prihoda međunarodnih kriminalnih organizacija, a zbog gubitka prihoda od poreza i stvaranja nepoštenog tržišnog natjecanja, osobito s povećanjem internetske prodaje kućnih ljubimaca koja je i na nacionalnim razinama i u pravu EU-a loše regulirana, utječe i na neometano funkcioniranje unutarnjeg tržišta EU-a. Neke nevladine organizacije procjenjuju da bi godišnja zarada koju jedan nezakoniti uzgajivač ostvaruje prekograničnom prodajom čistokrvnih pasa mogla dostizati više od 100 000 EUR godišnje.

1. Kada Komisija namjerava donijeti međusektorski akcijski plan EU-a za rješavanje problema nezakonite trgovine kućnim ljubimcima u EU-u?

2. Namjerava li Komisija delegiranim aktom u okviru tzv. Zakona o zdravlju životinja iznijeti prijedlog detaljnih i usklađenih sustava za sredstva i metode identifikacije i registracije mačaka i pasa u bazama podataka u državama članicama, koje bi trebale biti povezane preko platforme EU-a?

Podneseno: 14.3.2019

Proslijeđeno: 18.3.2019

Rok za odgovor: 25.3.2019

Izvorni jezik pitanja: EN
Posljednje ažuriranje: 18. ožujka 2019.Pravna napomena