Parlamenti kérdések
PDF 50kWORD 19k
2019. március 14.
O-000023/2019

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000023/2019

a Bizottság számára

az eljárási szabályzat 128. cikke

Pavel Poc, Renate Sommer, Catherine Bearder, Sirpa Pietikäinen, Jiří Pospíšil, Joëlle Mélin, José Inácio Faria, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Stefan Eck, Tilly Metz, Emil Radev, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Eugen Freund, Rory Palmer, John Flack, Marlene Mizzi, Stelios Kouloglou, Elena Gentile, Bart Staes, Anja Hazekamp, Davor Škrlec, Daciana Octavia Sârbu, Giorgos Grammatikakis, Monika Beňová, Younous Omarjee, Babette Winter, Benedek Jávor, Sven Giegold, Jytte Guteland, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Jan Keller, Miroslav Poche, Elmar Brok, Marijana Petir, Esther de Lange, Marco Affronte, Birgit Collin-Langen, Stefan Gehrold, Sabine Verheyen, Daniel Caspary, Peter Liese, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Reimer Böge, Ivo Belet, Wim van de Camp, Petri Sarvamaa, Henna Virkkunen, Eleonora Evi


  Tárgy: Az EU belső piacának és a fogyasztók jogainak a kedvtelésből tartott állatok jogellenes kereskedelméből származó kedvezőtlen hatásokkal szembeni védelme

A kedvtelésből tartott állatok mozgására vonatkozó 576/2013/EU rendelettel való gyakori visszaélés révén – amely a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására irányul – minden évben számos kedvtelésből tartott állatot jogellenesen visznek kereskedelmi céllal egyik tagállamból a másikba, miközben ezen állatok szállítását a 92/65/EGK tanácsi irányelvnek kellene szabályoznia.

A kedvtelésből tartott állatokkal folytatott jogellenes kereskedelem negatív hatással van a közegyészségügyre, az állatok jólétére és a fogyasztók védelmére. Ez jelentős bevételi forrást jelent a szervezett nemzetközi bűnözés számára, továbbá adóbevétel-kiesést okozva és tisztességtelen versenyt teremtve kihat az EU belső piacának gördülékeny működésére, különösen a kedvtelésből tartott állatok mind nemzeti, mind uniós szinten gyengén szabályozott online értékesítésének fokozódása miatt. Néhány nem kormányzati szervezet becslése szerint ugyanis az az illegális tenyésztő, aki a tenyésztett kutyákat a határokon átnyúlóan értékesíti, több mint 100 000 euró éves profitra tehet szert.

1. Mikorra tervezi a Bizottság egy ágazatokon átívelő uniós cselekvési terv kidolgozását a kedvtelésből tartott állatok jogellenes kereskedelmének EU-ban történő visszaszorítása érdekében?

2. Tervezi-e a Bizottság, hogy az állategészségügyi jogszabálynak megfelelő felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján javaslatot terjeszt elő a macskák és a kutyák tagállami adatbázisokban történő részletes és egymással kompatibilis azonosítási és nyilvántartásba vételi eszközeire és módszereire irányuló rendszerekre, melyek egy uniós platformon keresztül kapcsolódnának egymáshoz?

Előterjesztve: 14.3.2019

Továbbítva: 18.3.2019

A válaszadás határideje: 25.3.2019

A kérdés eredeti nyelve: EN
Utolsó frissítés: 2019. március 18.Jogi nyilatkozat