Процедура : 2019/2800(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000026/2019

Внесени текстове :

O-000026/2019 (B9-0051/2019)

Разисквания :

PV 16/09/2019 - 17
CRE 16/09/2019 - 16
CRE 16/09/2019 - 17

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 44kWORD 21k
9 септември 2019 г.
O-000026/2019

Въпрос с искане за устен отговор O-000026/2019

до Комисията

Член 136 от Правилника за дейността

Norbert Lins

от името на Комисия по земеделие и развитие на селските райони


  Относно: Патентоспособност на растенията и основните биологични процеси

 Отговор по време на пленарно заседание 

Безпрепятственият достъп до растителен материал е от съществена важност за капацитета за иновации на европейското растениевъдство и за земеделските стопани, както и за генетичното разнообразие на нашите култури и здравето на гражданите на ЕС.

През 2015 г. Разширената колегия по жалбите на Европейското патентно ведомство (ЕПВ) отсъди, че продуктите, получени от основно биологични процеси, като например растения, семена, местни характеристики и гени, са патентоспособни. Въз основа на това решение вид броколи и сорт домати бяха действително патентовани (преписка G2/12 (домати) и преписка G2/13 (броколи)).

В отговор на 17 декември 2015 г. Европейският парламент прие резолюция[1], в която призоваваше за изясняване на патентното право за растенията. В своето съобщение от 8 ноември 2016 г. Комисията заяви, че никога намерението не е било да се предоставят патенти за естествени характеристики, въведени в растения чрез основно биологични процеси като кръстосването и селекцията. Всички държави членки подкрепиха този прочит и Съветът на директорите на ЕПВ в крайна сметка измени своята политика така, че да не предоставя патенти за продукти на основно биологични процеси.

За съжаление на 18 декември 2018 г. Техническата колегия по жалбите на ЕПВ отхвърли това решение с аргумента, че Европейската патентна конвенция има предимство пред правилата за изпълнение на ЕПВ и следователно могат да се предоставят патенти за растения.

На този етап председателят на ЕПВ е поискал окончателно решение от Разширената колегия по жалбите за приключване на въпроса. Трети страни имат право да представят писмени изявления по въпроса на Разширената колегия по жалбите до 1 октомври 2019 г.

Възнамерява ли Комисията да представи писмено изявление на Разширената колегия по жалбите на ЕПВ, за да защити капацитета за иновации на европейското растениевъдство и общия обществен интерес?

Какви действия предвижда Комисията да предприеме, за да гарантира, че продуктите, получени от естествени процеси, не са патентоспособни?

Внесен: 9.9.2019

Предаден: 11.9.2019

Краен срок за отговор: 18.9.2019

[1]  OВ C 399, 24.11.2017 г., стр. 188.

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 11 септември 2019 г.Правна информация