Procedura : 2019/2800(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000026/2019

Teksty złożone :

O-000026/2019 (B9-0051/2019)

Debaty :

PV 16/09/2019 - 17
CRE 16/09/2019 - 16
CRE 16/09/2019 - 17

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 45kWORD 20k
9 września 2019
O-000026/2019

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000026/2019

do Komisji

art. 136 Regulaminu PE

Norbert Lins

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi


  Przedmiot: Zdolność patentowa roślin i podstawowych procesów biologicznych

 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

Pozbawiony barier dostęp do materiału roślinnego ma zasadnicze znaczenie dla innowacyjności europejskiego sektora uprawy roślin i dla rolników, a także dla różnorodności genetycznej naszych upraw oraz zdrowia obywateli UE.

W 2015 r. Rozszerzona Komisja Odwoławcza Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) orzekła, że produkty uzyskane w procesach o charakterze czysto biologicznym, takie jak rośliny, nasiona, naturalne cechy i geny, mają zdolność patentową. Na podstawie tej decyzji faktycznie opatentowano jedną odmianę brokułów i jedną odmianę pomidorów (sprawy G2/12 (dotycząca pomidorów) i G2/13 (dotycząca brokułów)).

W odpowiedzi 17 grudnia 2015 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję[1], w której wezwał Komisję do wyjaśnienia prawa patentowego w odniesieniu do roślin. W zawiadomieniu z 8 listopada 2016 r. Komisja stwierdziła, że udzielanie patentów w odniesieniu do naturalnych cech wprowadzanych do roślin z wykorzystaniem procesów o charakterze czysto biologicznym, takich jak krzyżowanie i selekcja, nigdy nie było jej zamiarem. Wszystkie państwa członkowskie poparły tę interpretację, a rada dyrektorów EPO ostatecznie zmieniła swoją politykę, aby nie udzielać patentów na produkty uzyskane w procesach o charakterze czysto biologicznym.

Niestety 18 grudnia 2018 r. Techniczna Komisja Odwoławcza EPO odrzuciła tę decyzję, twierdząc, że Konwencja o udzielaniu patentów europejskich ma pierwszeństwo przed przepisami wykonawczymi EPO, a zatem można udzielać patentów na rośliny.

Na tym etapie przewodniczący EPO zwrócił się do Rozszerzonej Komisji Odwoławczej o wydanie ostatecznego wyroku w celu zakończenia sprawy. Osoby trzecie są uprawnione do składania pisemnych oświadczeń w tej sprawie do Rozszerzonej Komisji przed 1 października 2019 r.

Czy Komisja zamierza złożyć pisemne oświadczenie do Rozszerzonej Komisji Odwoławczej EPO w celu ochrony innowacyjności europejskiego sektora uprawy roślin oraz ogólnego interesu publicznego?

Jakie działania zamierza podjąć Komisja, aby zagwarantować, że produkty powstałe w wyniku naturalnych procesów nie mają zdolności patentowej?

Przedłożone: 9.9.2019

Przekazane: 11.9.2019

Termin na udzielenie odpowiedzi: 18.9.2019

[1]  Dz.U. C 399 z 24.11.2017, s. 188.

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 11 września 2019Informacja prawna