Postup : 2019/2800(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000026/2019

Predkladané texty :

O-000026/2019 (B9-0051/2019)

Rozpravy :

PV 16/09/2019 - 17
CRE 16/09/2019 - 16
CRE 16/09/2019 - 17

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 43kWORD 20k
9. septembra 2019
O-000026/2019

Otázka na ústne zodpovedanie O-000026/2019

Komisii

článok 136 rokovacieho poriadku

Norbert Lins

v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


  Vec: Patentovateľnosť rastlín a ich vytvárania v podstate biologickými spôsobmi

 Odpoveď v pléne 

Bezproblémový prístup k rastlinnému materiálu má zásadný význam pre inovačnú kapacitu európskeho odvetvia šľachtenia rastlín, pre poľnohospodárov, ako aj pre genetickú rozmanitosť našich plodín a zdravie občanov EÚ.

V roku 2015 Veľký sťažnostný senát Európskeho patentového úradu (EPÚ) rozhodol, že produkty vytvorené v podstate biologickými spôsobmi, ako sú rastliny, semená, prirodzené znaky a gény, sú patentovateľné. Na základe tohto rozhodnutia boli úspešne patentované odrody brokolice a rajčiaka jedlého (vec G2/12 – rajčiak a vec G2/13 – brokolica).

V tejto súvislosti Európsky parlament prijal 17. decembra 2015 uznesenie[1], v ktorom požadoval objasnenie patentového práva na rastliny. Komisia vo svojom oznámení z 8. novembra 2016 uviedla, že zámerom nikdy nebolo udeliť patenty na prirodzené znaky, ktoré sa do rastlín zavádzajú v podstate biologickými spôsobmi, napríklad krížením a selekciou. Tento výklad podporili všetky členské štáty a Správna rada EPÚ nakoniec zmenila svoju politiku tak, aby sa neudeľovali patenty na produkty vytvorené v podstate biologickými spôsobmi.

Žiaľ, 18. decembra 2018 Technický sťažnostný senát EPÚ zamietol toto rozhodnutie s odôvodnením, že Európsky patentový dohovor má prednosť pred vykonávacími predpismi EPÚ, a preto sa patenty na rastliny môžu udeľovať.

V tejto fáze prezident EPÚ požiadal Veľký sťažnostný senát o konečné rozhodnutie s cieľom uzavrieť túto záležitosť. Tretie strany majú právo predložiť Veľkému sťažnostnému senátu písomné vyjadrenia k záležitosti do 1. októbra 2019.

Má Komisia v úmysle predložiť Veľkému sťažnostnému senátu EPÚ písomné vyjadrenie s cieľom chrániť inovačnú kapacitu európskeho odvetvia šľachtenia rastlín a všeobecný verejný záujem?

Aké kroky plánuje Komisia podniknúť, aby zabezpečila, že produkty, ktoré sú výsledkom prirodzených procesov, sa nebudú môcť patentovať?

Predložené: 9.9.2019

Postúpené: 11.9.2019

Termín na zodpovedanie: 18.9.2019

[1]  Ú. v. EÚ C 399, 24.11.2017, s. 188.

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 11. septembra 2019Právne oznámenie