Parlamentiniai klausimai
PDF 46kWORD 19k
2019 m. rugsėjo 19 d.
O-000028/2019

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000028/2019

Tarybai

Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis

Sylwia Spurek, Pina Picierno, Jackie Jones, Birgit Sippel, Maria Noichl, Juan Fernando López Aguilar, Evelyn Regner

S&D frakcijos vardu


  Tema: ES prisijungimas prie Stambulo konvencijos

Iš gyvenimo patirties ir statistinių duomenų akivaizdu, kad Europos Sąjungoje plačiai paplitęs smurtas prieš moteris ir smurtas artimoje aplinkoje; tą patvirtina ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros, Europos lyčių lygybės instituto ir kitų nacionalinių arba tarptautinių organų ir institucijų surinkti duomenys. Iš šių duomenų taip pat matyti, kad apie daug atvejų lieka nepranešta: nors viena iš trijų moterų Europoje yra patyrusi fizinį ir (arba) lytinį smurtą, pranešta tik apie 11 proc. šių atvejų.

Smurtas prieš moteris ir mergaites yra lyčių nelygybės ir diskriminacijos priežastis ir padarinys. Tai ne vien tik kelia grėsmę moterų sveikatai ir saugumui, bet ir trukdo joms įsidarbinti ir taip neigiamai veikia visą jų finansinę nepriklausomybę ir ekonominę padėtį.

Stambulo konvencijoje nustatyta išsami teisinė ir politinė sistema, sukurta siekiant užkirsti kelią smurtui prieš moteris ir smurtui artimoje aplinkoje bei su juo kovoti. Didėjantis priešiškumas prieš moterų teises ir didelis klaidingos informacijos apie šią konvenciją srautas sutrikdė ratifikavimo pažangą, dešimt ES valstybių narių šios konvencijos dar nėra ratifikavusios, dėl to sukeldamos pavojų daugybei gyvybių ir pakurstydamos nusikaltusių asmenų nebaudžiamumo kultūrą. Tai negali tęstis – Europos Sąjunga privalo veikti tuojau pat.

 Kokia yra dabartinė derybų dėl ES prisijungimo prie Stambulo konvencijos padėtis, kurias šiuo metu vykdo Tarybos darbo organai, t. y., Pagrindinių teisių, piliečių teisių ir laisvo asmenų judėjimo darbo grupė?

 Kokių priemonių Taryba imasi siekdama padėti valstybėms narėms, kurios dar nėra ratifikavusios Stambulo konvencijos, tą padaryti?

 Kiek teisinių dokumentų, kuriuose minimas smurtas prieš moteris ir smurtas artimoje aplinkoje ir kuriuose tarp visų kitų nuostatų pateikiama nuoroda į lyčių tapatybę ar lyčių lygybę, per pastaruosius penkerius metus yra priėmusi Taryba?

Pateikta: 19.9.2019

Perduota: 20.9.2019

Atsakyti iki: 11.10.2019

Klausimo originalo kalba: EN
Atnaujinta: 2019 m. rugsėjo 23 d.Teisinis pranešimas