Parlementaire vragen
PDF 44kWORD 17k
19 september 2019
O-000028/2019

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000028/2019

aan de Raad

Artikel 136 van het Reglement

Sylwia Spurek, Pina Picierno, Jackie Jones, Birgit Sippel, Maria Noichl, Juan Fernando López Aguilar, Evelyn Regner

namens de S&D-Fractie


  Betreft: Toetreding van de EU tot het Verdrag van Istanbul

Op basis van verhalen van slachtoffers en statistische informatie, geschraagd door gegevens die het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten, het Europees Instituut voor gendergelijkheid en andere nationale en internationale organen en organisaties verzamelen, weten we dat geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld in de Europese Unie veel voorkomt. Deze gegevens zijn evenwel slechts het topje van de ijsberg: terwijl één op de drie vrouwen in Europa op enig moment het slachtoffer van lichamelijk of seksueel geweld wordt, wordt slechts 11% van alle incidenten gemeld.

Geweld tegen vrouwen en meisjes is zowel een oorzaak, als een gevolg van genderongelijkheid en discriminatie. Niet alleen vormt dit geweld een bedreiging voor de gezondheid en de veiligheid van vrouwen, het belemmert ook hun toegang tot werk, met alle negatieve gevolgen van dien voor hun financiële onafhankelijkheid en de economie in het algemeen.

Het Verdrag van Istanbul biedt een alomvattend juridisch en beleidskader voor het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Groeiend verzet tegen vrouwenrechten en een stortvloed aan misinformatie omtrent het Verdrag heeft de ratificatie ervan vertraagd; tien lidstaten van de EU hebben het Verdrag nog niet geratificeerd, waarmee ze talrijke levens in gevaar brengen en er mede toe bijdragen dat daders onbestraft blijven. Dit kan zo niet doorgaan. De Europese Unie moet nu in actie komen.

 Wat is de stand van zaken in de onderhandelingen over de toetreding van de EU tot het Verdrag van Istanbul in de werkgroepen van de Raad, bijv. de werkgroep Grondrechten, Burgerrechten en Vrije Verkeer van Personen?

 Welke maatregelen neemt de Raad om de lidstaten die het Verdrag van Istanbul nog niet hebben geratificeerd ertoe aan te zetten dit alsnog te doen?

 Hoeveel rechtshandelingen met daarin een verwijzing naar geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, en met de woorden ‘genderidentiteit’ of ‘gelijkheid van vrouwen en mannen’ in hun bepalingen, heeft de Raad de afgelopen vijf jaar vastgesteld?

Ingediend: 19.9.2019

Doorgezonden: 20.9.2019

Uiterste datum beantwoording: 11.10.2019

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 23 september 2019Juridische mededeling