Parlementaire vragen
PDF 43kWORD 18k
26 september 2019
O-000029/2019

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000029/2019

aan de Raad

Artikel 136 van het Reglement

Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga Wiśniewska, Mick Wallace

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid


  Betreft: De VN-klimaatconferentie van 2019 in Santiago, Chili (COP25)

Wat doet de Raad om ervoor te zorgen dat er op de klimaatconferentie in Santiago (COP25) aanzienlijke vooruitgang wordt geboekt, zodat:

 de werkzaamheden met betrekking tot het werkprogramma en het regelboek van de Overeenkomst van Parijs, voor wat artikel 6 van die Overeenkomst betreft, succesvol kunnen worden afgerond,

 de streefcijfers in de nationaal bepaalde bijdragen worden verhoogd, om ervoor te zorgen dat alle partijen het in Parijs vastgelegde globale streefdoel te benaderen,

 de mobilisering van financiële middelen voor het klimaat naar een hoger plan kan worden getild, teneinde tegen 2020 de doelstelling van 100 miljard USD per jaar te verwezenlijken, en te waarborgen dat de jaarlijkse geldstromen aansluiten bij de langetermijndoelstelling van de Overeenkomst van Parijs?

Ingediend: 26.9.2019

Doorgezonden: 27.9.2019

Uiterste datum beantwoording: 18.10.2019

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 1 oktober 2019Juridische mededeling