Parlamentarna pitanja
PDF 45kWORD 18k
26. rujna 2019.
O-000030/2019

Pitanje za usmeni odgovor O-000030/2019

upućeno Komisiji

članak 136

Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga Wiśniewska, Mick Wallace

u ime Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane


  Predmet: Konferencija UN-a o klimatskim promjenama koja će se održati 2019. u Santiagu u Čileu (COP25)

Koje korake poduzima Komisija kako bi osigurala da se na Konferenciji o klimatskim promjenama COP25 u Santiagu postigne znatan napredak u pogledu:

 uspješnog dovršetka rada na radnom programu Pariškog sporazuma i pravilniku za članak 6. Pariškog sporazuma,

 povećanja ciljeva utvrđenih u nacionalno utvrđenim doprinosima kako bi se sve stranke približile ukupnom cilju iz Pariškog sporazuma,

 povećanja mobilizacije financijskih sredstava za borbu protiv klimatskih promjena kako bi se do 2020. ostvario zajednički godišnji cilj od 100 milijardi USD, kao i usklađivanja godišnjih financijskih tokova s dugoročnim ciljem iz Pariškog sporazuma?

Podneseno: 26.9.2019

Proslijeđeno: 30.9.2019

Rok za odgovor: 7.10.2019

Izvorni jezik pitanja: EN
Posljednje ažuriranje: 1. listopada 2019.Pravna napomena