Parlamenti kérdések
PDF 53kWORD 19k
2019. október 11.
O-000032/2019

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000032/2019

a Bizottság számára

az eljárási szabályzat 136. cikke

Petar Vitanov, Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Bronis Ropė, Elena Yoncheva, Ivo Hristov, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Atidzhe Alieva-Veli, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Emil Radev, Asim Ademov, Eva Maydell, Andrey Kovatchev, Alexander Alexandrov Yordanov, Radan Kanev, Liudas Mažylis, Viktor Uspaskich, Tudor Ciuhodaru, Claudiu Manda, Rovana Plumb, Adrian-Dragoş Benea, Carmen Avram, Cristian Terheş, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Juozas Olekas, Vilija Blinkevičiūtė, Bogusław Liberadzki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Andor Deli, Loránt Vincze, Balázs Hidvéghi, Edina Tóth, András Gyürk, Andrea Bocskor, Kinga Gál, József Szájer, György Hölvényi, Enikő Győri, Tamás Deutsch, Ádám Kósa, Sergei Stanishev, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Radosław Sikorski, Krzysztof Hetman, Andrzej Halicki, Ewa Kopacz, Tomasz Frankowski, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Daniel Buda, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Vasile Blaga, Adina-Ioana Vălean, Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Kosma Złotowski, Anna Fotyga, Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Elżbieta Rafalska, Witold Jan Waszczykowski, Anna Zalewska, Joanna Kopcińska, Zdzisław Krasnodębski, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Jacek Saryusz-Wolski, Beata Mazurek, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Karol Karski, Adam Bielan, Beata Szydło, Krzysztof Jurgiel, Izabela-Helena Kloc


  Tárgy: A belső piac működése

A belső piac az EU alapja és jövője is egyben. Elengedhetetlenül fontosak azok az eszközök, amelyek a teljes, etikus és versenyképes integrációját hivatottak megvalósítani.

2019. április 4-én a Parlament három olyan első olvasatbeli álláspontot fogadott el, amelyek az I. mobilitási törvénycsomagra vonatkoznak: a járművezetők kiküldetéséről, a vezetési és pihenőidőkről, valamint a közúti szállítási ágazatban bekövetkezett fejleményekhez való alkalmazkodásról. Ezek az álláspontok a Bizottság javaslatához képest alapvető módosításokat tartalmaznak, amelyeket soha nem vizsgáltak meg. Továbbá az előírások számos kérdést érintenek, és az európai uniós közúti fuvarozási szabályok megváltoztatásával és kiterjesztésével fognak járni. E változások hatással lesznek a munkavállalókra, a fogyasztókra, a versenyre, a közúti fuvarozási ágazat jövőbeli szerkezetére, akárcsak a belső piac működésére.

Ezzel összefüggésben a következő kérdéseket intézzük a Bizottsághoz:

Miként érinti majd a javasolt jogi keret a belső piac működését? Milyen hatással lesz az alábbiakra nézve:

 az üresjáratok éves üzemanyagköltsége (a fuvarozó székhelye szerinti tagállamba való visszatérésre vonatkozó kötelezettség miatt);

 az európai közúti szállítási ágazatban működő vállalkozások bevételkiesése és (köz)igazgatási többletkiadásai;

 a vállalatok beruházásai az ágazatban;

 a foglalkoztatás szintje a nemzetközi fuvarozási vállalatoknál;

 a közlekedési ágazatból eredő teljes üvegházhatásúgáz-kibocsátás;

 fuvardíjak és az áruk ára az európai fogyasztók számára?

Harmadik országok viszonylatában hogyan hajtanak majd végre a tagállamok a 96/71/EK irányelvvel egyenértékű intézkedéseket?

Előterjesztve: 11.10.2019

Továbbítva: 15.10.2019

A válaszadás határideje: 22.10.2019

A kérdés eredeti nyelve: EN
Utolsó frissítés: 2019. október 14.Jogi nyilatkozat