Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 45kWORD 18k
14. oktober 2019
O-000033/2019

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000033/2019

til Kommissionen

jf. forretningsordenens artikel 136

José Manuel García-Margallo y Marfil, Rosa Estaràs Ferragut, Pablo Arias Echeverría, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber, Dennis Radtke, Cindy Franssen, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Pascal Arimont, Benoît Lutgen, Romana Tomc

for PPE-Gruppen


  Om: Virkningerne af Thomas Cook-gruppens konkurs

Som følge af Thomas Cooks konkurs strandede 600 000 personer på deres feriesteder, og den havde mangfoldige følgevirkninger for adskillige sektorer, f.eks. for turisme, lufttransport og vejtransport. Nationale og regionale myndigheder iværksatte beredskabsplaner for at repatriere de berørte passagerer. Tallene for konsekvenserne af konkursen er stadig usikre, men sandsynligvis betydelige.

I betragtning af de store økonomiske konsekvenser, som denne konkurs vil få for turistsektoren, som er af stor betydning for mange europæiske økonomier (for så vidt angår beskæftigelse, BNP, flykonnektivitet og forbrugerbeskyttelse osv.), og for Europas image og omdømme som verdens største turistmål:

Hvad vil Kommissionen gøre for at forhindre alvorlige konsekvenser for de europæiske økonomier (navnlig dem, der er tæt knyttet til turismesektoren)?

Hvilken form for støtte til de sektorer og virksomheder, der er berørt af Thomas Cooks konkurs (f.eks. statsstøtte, Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF), Den Europæiske Socialfond (ESF)) vil Kommissionen etablere for at afbøde de konsekvenser, som denne konkurs vil få for beskæftigelsen, især med hensyn til SMV'er?

Vil EU overveje harmoniseringsforanstaltninger for at sikre forbrugernes rettigheder i tilfælde af virksomheders konkurs? Bør passagerbeskyttelse i tilfælde af konkurs indarbejdes i forordning (EF) nr. 261/2004 om flypassagerers rettigheder?

Indgivet: 14.10.2019

Videresendt: 16.10.2019

Besvarelsesfrist: 23.10.2019

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 16. oktober 2019Juridisk meddelelse