Διαδικασία : 2019/2832(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000035/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000035/2019 (B9-0057/2019)

Συζήτηση :

PV 27/11/2019 - 19
CRE 27/11/2019 - 19

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 44kWORD 10k
13 Νοεμβρίου 2019
O-000035/2019
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Tomas Tobé
εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης
 Απάντηση στην Ολομέλεια 
 Θέμα: Εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ομάδας ΑΚΕ

Οι διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ομάδας κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη και αναμένεται να διαρκέσουν περισσότερο από ό, τι αναμενόταν αρχικά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε σαφώς τη θέση του σχετικά με τη μελλοντική συμφωνία τον Οκτώβριο του 2016 και εκ νέου τον Ιούνιο του 2018. Ωστόσο, δεν είναι σαφές με ποιον τρόπο έχουν συνυπολογιστεί τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων.

Πώς προτίθεται το Συμβούλιο να υποστηρίξει το βασικό αίτημα του Κοινοβουλίου για ενίσχυση της κοινοβουλευτικής διάστασης της μελλοντικής εταιρικής σχέσης σε επίπεδο ΑΚΕ;

Πώς προτίθεται το Συμβούλιο να ενισχύσει τον συμβουλευτικό και ελεγκτικό ρόλο της μελλοντικής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης;

Πώς προτίθεται το Συμβούλιο να αυξήσει την αποτελεσματικότητα του πολιτικού διαλόγου, να βελτιώσει την παρακολούθηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να καταστήσει την παρακολούθηση αυτή πιο συμπεριληπτική και συμμετοχική;

Πώς προτίθεται το Συμβούλιο να οικοδομήσει μια γνήσια, πολυπαραγοντική εταιρική σχέση με ενισχυμένο ρόλο για την κοινωνία των πολιτών, ιδίως στον πολιτικό διάλογο;

Πώς προτίθεται το Συμβούλιο να συνυπολογίσει στις διαπραγματεύσεις τις προτεραιότητες των κρατών ΑΚΕ για τη μετανάστευση και τις ανησυχίες σχετικά με τη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης;

Πώς προτίθεται το Συμβούλιο να ενισχύσει τις διατάξεις για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή έμφυλης ταυτότητας και να διασφαλίσει ότι οι εταίροι στις χώρες ΑΚΕ και στην ΕΕ είναι πλήρως προσηλωμένοι στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, αλλά και στην πλήρη εφαρμογή του προγράμματος δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD);

Κατάθεση: 13/11/2019

Λήξη προθεσμίας: 14/02/2020

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 25 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου