Menettely : 2019/2832(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000035/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000035/2019 (B9-0057/2019)

Keskustelut :

PV 27/11/2019 - 19
CRE 27/11/2019 - 19

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 37kWORD 10k
13. marraskuuta 2019
O-000035/2019
Suullisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 136 artikla
Tomas Tobé
kehitysvaliokunnan puolesta
 Täysistunnossa annettu vastaus 
 Aihe: Meneillään olevat neuvottelut Euroopan unionin ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän välisestä uudesta kumppanuussopimuksesta

Neuvottelut Euroopan unionin ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän välisestä uudesta kumppanuussopimuksesta ovat edelleen käynnissä, ja niiden odotetaan jatkuvan alun perin kaavailtua pidempään. Euroopan parlamentti esitti kantansa tulevaan sopimukseen selkeästi lokakuussa 2016 ja uudelleen kesäkuussa 2018. On kuitenkin epäselvää, miten parlamentin päätöslauselmat on otettu huomioon neuvotteluprosessissa.

Tulevan AKT-kumppanuuden parlamentaarisen ulottuvuuden vahvistaminen on parlamentin keskeinen vaatimus. Miten neuvosto aikoo tukea parlamentin vaatimusta?

Miten neuvosto aikoo vahvistaa tulevan yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen asemaa neuvoa-antavana ja valvovana elimenä?

Miten neuvosto aikoo tehostaa poliittista vuoropuhelua, parantaa ihmisoikeustilanteen seurantaa ja tehdä seurannasta osallistavampaa?

Miten neuvosto aikoo luoda sellaisen todellisen kumppanuuden useiden toimijoiden välille, joka vahvistaisi kansalaisyhteiskunnan asemaa erityisesti poliittisessa vuoropuhelussa?

Miten neuvosto aikoo neuvotteluissa punnita AKT-maiden muuttoliikealan prioriteetteja ja talouskumppanuussopimukseen liittyviä huolenaiheita?

Miten neuvosto aikoo vahvistaa määräyksiä, joilla torjutaan seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin perustuvaa syrjintää, ja varmistaa, että AKT- ja EU-kumppanit ovat täysin sitoutuneet kunnioittamaan seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia sekä panemaan täytäntöön kansainvälisen väestö- ja kehityskonferenssin (ICPD) toimintaohjelman?

Jätetty: 13/11/2019

Määräaika: 14/02/2020

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 25. marraskuuta 2019Oikeudellinen huomautus