Nós Imeachta : 2019/2832(RSP)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : O-000035/2019

Téacsanna arna gcur síos :

O-000035/2019 (B9-0057/2019)

Díospóireachtaí :

PV 27/11/2019 - 19
CRE 27/11/2019 - 19

Vótaí :

Téacsanna arna nglacadh :


Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 38kWORD 10k
13 Samhain 2019
O-000035/2019
Ceist i gcomhair freagra ó bhéal
ar an gComhairle
Riail 136
Tomas Tobé
thar ceann an Choiste um Fhorbairt
 Freagra sa suí iomlánach 
 Ábhar: An chaibidlíocht atá ar siúl faoi láthair le haghaidh Comhaontú Comhpháirtíochta nua idir AE agus Grúpa Stát ACC

Tá an chaibidlíocht le haghaidh Comhaontú Comhpháirtíochta nua idir AE agus Grúpa na Stát san Afraic, i Muir Chairib agus san Aigéan Ciúin (ACC) fós ar siúl agus meastar go mbeifear ina bun níos sia ná mar a bhí beartaithe i dtosach. Rinne Parlaimint na hEorpa a seasamh ar an gcomhaontú a bheidh ann amach anseo a chur in iúl go soiléir i nDeireadh Fómhair na bliana 2016 agus arís i Meitheamh na bliana 2018. Bíodh sin mar atá, ní léir conas mar a rinneadh rúin na Parlaiminte a chur san áireamh sa phróiseas caibidlíochta.

Cén chaoi a bhfuil sé i gceist ag an gComhairle tacú le príomhéileamh na Parlaiminte go ndéanfaí an ghné pharlaiminteach den chomhaontú a bheidh ann amach anseo a threisiú ar leibhéal ACC?

Cén chaoi a bhfuil sé i gceist ag an gComhairle ról comhairliúcháin agus grinnscrúdaithe an Chomhthionóil Pharlaimintigh a bheidh ann amach anseo a fheabhsú?

Cén chaoi a bhfuil sé i gceist ag an gComhairle an t-idirphlé polaitiúil a dhéanamh níos éifeachtaí, an faireachán ar staid chearta an duine a fheabhsú, agus an faireachán a dhéanamh níos cuimsithí agus níos rannpháirtí?

Cén chaoi a bhfuil sé i gceist ag an gComhairle comhpháirtíocht fhíor-ilghníomhaithe a chruthú lena ndéanfaí ról na sochaí sibhialta a threisiú, go háirithe san idirphlé polaitiúil?

Cén chaoi a bhfuil sé i gceist ag an gComhairle a marana a dhéanamh, le linn na caibidlíochta, ar thosaíochtaí ACC i ndáil leis an imirce agus ar na hábhair imní faoin gComhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche?

Cén chaoi a bhfuil sé i gceist ag an gComhairle treisiú le forálacha chun an t-idirdhealú atá bunaithe ar ghnéaschlaonadh nó ar fhéiniúlacht inscne a chomhrac agus chun a áirithiú go mbeidh comhpháirtithe ACC agus comhpháirtithe AE lántiomanta do shláinte agus cearta gnéis agus atáirgthe agus do Chlár Gníomhaíochta na Comhdhála Idirnáisiúnta maidir le Daonra agus Forbairt (ICPD) a chur chun feidhme go hiomlán?

Curtha síos: 13/11/2019

Spriocdháta i gcomhair freagra: 14/02/2020

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 25 Samhain 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais