Förfarande : 2019/2832(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000035/2019

Ingivna texter :

O-000035/2019 (B9-0057/2019)

Debatter :

PV 27/11/2019 - 19
CRE 27/11/2019 - 19

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 38kWORD 10k
13 november 2019
O-000035/2019
Fråga för muntligt besvarande
till rådet
Artikel 136 i arbetsordningen
Tomas Tobé
för utskottet för utveckling
 Svar i kammaren 
 Angående: De pågående förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal mellan EU och AVS-länderna

Förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) pågår fortfarande och väntas ta längre tid än ursprungligen planerat. Europaparlamentet uttryckte tydligt sin ståndpunkt om det framtida avtalet i oktober 2016 och på nytt i juni 2018. Det är dock oklart hur parlamentets resolutioner har beaktats i förhandlingsprocessen.

Hur tänker rådet stödja parlamentets viktigaste krav, nämligen att stärka den parlamentariska dimensionen i det framtida partnerskapet på AVS-nivå?

Hur tänker rådet förbättra den framtida gemensamma parlamentariska församlingens rådgivande roll och granskningsroll?

Hur tänker rådet göra den politiska dialogen mer effektiv, förbättra övervakningen av situationen för de mänskliga rättigheterna och göra övervakningen mer inkluderande och deltagarorienterad?

Hur tänker rådet bygga upp ett verkligt partnerskap med flera aktörer som skulle ge det civila samhället en starkare roll, särskilt i den politiska dialogen?

På vilket sätt avser rådet att i förhandlingarna beakta AVS-ländernas prioriteringar i fråga om migration och deras oro över avtalet om ekonomiskt partnerskap?

Hur planerar rådet att stärka bestämmelserna för att bekämpa diskriminering på grundval av sexuell läggning eller könsidentitet och se till att AVS- och EU-partnerna till fullo engagerar sig för sexuell och reproduktiv hälsa och sexuella och reproduktiva rättigheter och för ett fullständigt genomförande av handlingsprogrammet från den internationella konferensen om befolkning och utveckling?

Ingiven: 13/11/2019

Sista svarsdag: 14/02/2020

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 25 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy