Процедура : 2019/2832(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000036/2019

Внесени текстове :

O-000036/2019 (B9-0058/2019)

Разисквания :

PV 27/11/2019 - 19
CRE 27/11/2019 - 19

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 45kWORD 10k
13 ноември 2019 г.
O-000036/2019
Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Tomas Tobé
от името на комисията по развитие
 Отговор по време на пленарно заседание 
 Относно: текущите преговори за ново споразумение за партньорство между ЕС и Групата на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн

Преговорите за ново споразумение за партньорство между Европейския съюз и Групата на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ) все още продължават и се очаква да продължат по-дълго от първоначално предвиденото. Европейският парламент ясно изрази своята позиция относно бъдещото споразумение през октомври 2016 г. и отново през юни 2018 г. Не е ясно обаче как резолюциите на Парламента са били взети предвид в процеса на преговорите.

По какъв начин позициите, изразени от Парламента в неговите резолюции, са били взети предвид в преговорите?

Как възнамерява Комисията да засили парламентарното измерение на бъдещото партньорство на равнище АКТБ, което е основно искане на Европейския парламент?

Как възнамерява Комисията да засили консултативната и контролната роля на бъдещата Съвместна парламентарна асамблея (СПА)?

Как възнамерява Комисията да направи политическия диалог по-ефективен, да подобри наблюдението на положението с правата на човека и да направи това наблюдение по-приобщаващо и основано на участието?

Как възнамерява Комисията да изгради истинско партньорство с множество участници, което да засили ролята на гражданското общество, особено в политическия диалог?

Как Комисията предвижда да засили разпоредбите за борба с дискриминацията, основана на сексуалната ориентация или половата идентичност, както и да гарантира, че партньорите от АКТБ са изцяло ангажирани със сексуалното и репродуктивното здраве и права и с цялостното изпълнение на програмата за действие на Международната конференция за населението и развитието (МКНР)?

Как възнамерява Комисията да отрази приоритетите на държавите от АКТБ в областта на миграцията и опасенията по отношение на споразумението за икономическо партньорство в рамките на преговорите?

Какви правни основания ще се прилагат по време на преходния период между изтичането на срока на действие на настоящото споразумение и влизането в сила на новото споразумение?

Какви мерки и механизми ще бъдат въведени, за да се гарантира, че бъдещото споразумение допринася ефективно за изпълнението на Целите за устойчиво развитие? Как възнамерява Комисията да разработи механизма за партньорски проверки за наблюдение на напредъка и пропуските в изпълнението на ЦУР, както призова Европейският парламент?

Внесен: 13/11/2019

Краен срок: 14/02/2020

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 25 ноември 2019 г.Правна информация