Nós Imeachta : 2019/2832(RSP)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : O-000036/2019

Téacsanna arna gcur síos :

O-000036/2019 (B9-0058/2019)

Díospóireachtaí :

PV 27/11/2019 - 19
CRE 27/11/2019 - 19

Vótaí :

Téacsanna arna nglacadh :


Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 38kWORD 10k
13 Samhain 2019
O-000036/2019
Ceist i gcomhair freagra ó bhéal
ar an gCoimisiún
Riail 136
Tomas Tobé
thar ceann an Choiste um Fhorbairt
 Freagra sa suí iomlánach 
 Ábhar: An chaibidlíocht atá ar siúl faoi láthair le haghaidh Comhaontú Comhpháirtíochta nua idir AE agus Grúpa Stát ACC

Tá an chaibidlíocht le haghaidh Comhaontú Comhpháirtíochta nua idir AE agus Grúpa na Stát san Afraic, i Muir Chairib agus san Aigéan Ciúin (ACC) fós ar siúl agus meastar go mbeifear ina bun níos sia ná mar a bhí beartaithe i dtosach. Rinne Parlaimint na hEorpa a seasamh ar an gcomhaontú a bheidh ann amach anseo a chur in iúl go soiléir i nDeireadh Fómhair na bliana 2016 agus arís i Meitheamh na bliana 2018. Bíodh sin mar atá, ní léir conas mar a rinneadh rúin na Parlaiminte a chur san áireamh sa phróiseas caibidlíochta.

Conas a rinneadh na seasaimh a chuir an Pharlaimint in iúl ina rúin a chur san áireamh sa chaibidlíocht?

Cén chaoi a bhfuil sé i gceist ag an gCoimisiún an ghné pharlaiminteach den chomhaontú a bheidh ann amach anseo a threisiú ar leibhéal ACC, ar príomhéileamh é sin ag Parlaimint na hEorpa?

Cén chaoi a bhfuil sé i gceist ag an gCoimisiún ról comhairliúcháin agus grinnscrúdaithe an Chomhthionóil Pharlaimintigh a bheidh ann amach anseo a fheabhsú?

Cén chaoi a bhfuil sé i gceist ag an gCoimisiún an t-idirphlé polaitiúil a dhéanamh níos éifeachtaí, an faireachán ar staid chearta an duine a fheabhsú, agus an faireachán a dhéanamh níos cuimsithí agus níos rannpháirtí?

Cén chaoi a bhfuil sé i gceist ag an gCoimisiún comhpháirtíocht fhíor-ilghníomhaithe a chruthú lena ndéanfaí ról na sochaí sibhialta a threisiú, go háirithe san idirphlé polaitiúil?

Cén chaoi a bhfuil sé i gceist ag an gCoimisiún treisiú le forálacha chun an t-idirdhealú atá bunaithe ar ghnéaschlaonadh nó ar fhéiniúlacht inscne a chomhrac agus chun a áirithiú go mbeidh comhpháirtithe ACC lántiomanta do shláinte agus cearta gnéis agus atáirgthe agus do Chlár Gníomhaíochta na Comhdhála Idirnáisiúnta maidir le Daonra agus Forbairt (ICPD) a chur chun feidhme go hiomlán?

Cén chaoi a bhfuil sé i gceist ag an gCoimisiún a mharana a dhéanamh, le linn na caibidlíochta, ar thosaíochtaí ACC i ndáil leis an imirce agus ar na hábhair imní faoin gComhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche?

Cé na bunúis dlí a mbeidh feidhm leo le linn na hidirthréimhse idir dul in éag an chomhaontaithe reatha agus teacht i bhfeidhm an chomhaontaithe nua?

Cé na bearta agus na sásraí a chuirfear i bhfeidhm chun a áirithiú go rannchuideoidh an comhaontú a bheidh ann amach anseo, ar bhealach éifeachtach, le cur chun feidhme na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe? Cén chaoi a bhfuil sé i gceist ag an gCoimisiún an sásra athbhreithnithe piaraí le haghaidh faireachán a dhéanamh ar an dul chun cinn i dtaobh na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe a chur chun feidhme, agus ar na heasnaimh ina leith, a fhorbairt, mar a d’iarr Parlaimint na hEorpa?

Curtha síos: 13/11/2019

Spriocdháta i gcomhair freagra: 14/02/2020

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 25 Samhain 2019Fógra dlíthiúil